Fakt społeczny - strona 15

Pojęcie struktury społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2611

członków społeczeństwa fakty społeczne tłumaczyć miały rzeczywiste, konkretne działania ludzi...

Małe struktury społeczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1869

a) mikrosocjologiczne implikacje studium o samobójstwie -samobójstwo jako fakt społeczny- nie jest ono sprawą...

Klasyk teorii konfliktu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

, co o faktach społecznych. Przedmiotem jej zainteresowania należy uczynić dwa rodzaje faktów - czysto społeczne...

Pojęcie i funkcje prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 833

-prawnych jest faktem społecznym przejawiającym się w sferze zachowań, z pkt widzenia koncepcji naturalno...

Socjologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

jest nauka o faktach społecznych” 2. HISTORIA SOCJOLOGII Tremin socjologia (od lac. Socius- zbiorowość...