Przedmiot reguły prawnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot reguły prawnej - omówienie - strona 1 Przedmiot reguły prawnej - omówienie - strona 2 Przedmiot reguły prawnej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDMIOT REGUŁY PRAWNEJ to zachowanie się adresata, które powinno nastąpić w warunkach przez nią przewidzianych.
Podział reguł prawnych:
1. ze względu na adresata:
a) opierając się na językowym sformułowaniu reguły ( podział pierwotny )
- ogólne ( adresatem jest np. "osoba pełnoletnia" )
- jednostkowe ( adresatem jest np. "Jan Kowalski, ur. 24.04.1955" )
b) podział wtórny:
- adresat jest pojedynczy ( osoba fizyczna ),
- adresat jest zbiorowy ( osoba prawna, organ państwa )
2. ze względu na właściwości przedmiotu:
a) podział pierwotny
- abstrakcyjne, ( przedmiotem jest klasa zachowań )
- konkretne ( przedmiotem jest konkretne zachowanie się )
b) podział wtórny
- jednorodne ( spełniane są przez zachowania "proste", "niezłożone"- zapłacenie kary konwencjonalnej )
- kompleksowe ( spełniane są przez zachowania złożone- zbudowanie i uruchomienie fabryki F do roku X przy produkcji wartości M złotych rocznie )
c) podział wtórny
- jednokrotne ( dostarczenie przedmiotu sprzedaży do dnia D ),
- wielokrotne ( spłacenie rat w wysokości R do dnia d każdego miesiąca przez lat L ),
3. ze względu na sposób wyznaczenia zachowania się:
- nakazy,
- zakazy,
- dozwolenia
4. podział tradycyjny:
- normy generalne ( ogólne + abstrakcyjne ),
- normy indywidualne ( jednostkowe + konkretne )
5. ze względu na sankcję:
- leges plusquam perfecta ( przewiduje zastosowanie sankcji represyjnej i nieważności ),
- leges perfecta ( przewiduje zastosowanie sankcji nieważności ),
- leges minus quam perfecta ( przewiduje zastosowanie sankcji represyjnej ),
- leges imperfecta ( nie przewiduje sankcji )
6. ze względu na kryterium szczegółowości i powszechności:
- lex generalis ( reguła powszechna )
- lex specialis ( reguła szczególna ustanawiająca wyjątki od reguły powszechnej )
7. ze względu na obowiązywanie ( tylko w prawie cywilnym )
- ius cogens ( iuris cogentis )- bezwzględnie obowiązujące,
- ius dispositivum, ius supplevetium ( iuris dispositivi ) - o zastosowaniu względnym
- przepisy semiimperatywne ( semidyspozytywne )- jednostronnie bezwzględnie obowiązujące,
8. ze względu na ich doniosłość w systemie prawa ( wg Ronalda Dworkina ):
ZASADA SYSTEMU PRAWA to norma tego systemu ( lub uznana konsekwencja tej normy ), która oceniona zostaje jako szczególnie ważna dla systemu prawa lub jego części.
ZASADY SYSTEMU PRAWA
NORMY ZWYKŁE


(…)

… ustanawiania, derogowania lub zmiany zakresu reguł,
- reguły uznania ( rules of recognition )- określają kryteria stanowiące o ważności reguły w danym systemie prawnym
Minimum treści prawa natury to według. Harta:
a) ludzka słabość ( stąd niezbędne są zakazy pewnych zachowań, np. "nie zabijaj" ),
b) przybliżona równość ludzi,
c) ograniczony altruizm ( determinujący istnienie systemu nakazów i zakazów ),
d) ograniczone zasoby naturalne ( czynią niezbędną instytucję własności ),
e) ograniczona siła woli i zdolności rozumienia ( niezbędne jest istnienie sankcji ),
OTWARTA TEKSTOWOŚĆ ( open texture ) polega na tym, iż tekst prawny sformułowany w języku naturalnym charakteryzuje się często potencjalną nieostrością, gdyż jego znaczenie uzależnione jest od kontekstu, w jakim tekst ten analizujemy. Podział przepisów…
… technicznych ( "zasady techniki górniczej" )
II. ze względu na sposób wyznaczania zachowania się:
1. bezpośrednio wyznaczające zachowanie adresata,
2. pośrednio wyznaczające zachowanie adresata:
a) określające zdolność prawną,
b) określające kompetencję,
c) wyznaczające strukturę organizacyjną,
d) przepisy o przepisach prawnych ( odsyłające, definicje legalne ),
e) przepisy określające fakty społeczno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz