Fakt społeczny - strona 11

Podstawowe pojęcia socjologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

o społeczeństwie, E. Durkheim - socjologia to nauka o faktach społecznych.   SOCJOLOGIA WYCHOWANIA to nauka...

Granice systemu H. Harta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

, zakłada, że fakty społeczne są jedynym kryterium obowiązywania prawa. Przez akceptację reguł uznania...

H. Hart - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2289

, zakłada, że fakty społeczne są jedynym kryterium obowiązywania prawa. Przez akceptację reguł uznania...

Osoba jako podmiot moralny i prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1589

faktach społecznych. Tezę o konwencjonalności, według której kryteria obowiązywania prawa ustalane...

Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533

więzi miedzy ludźmi. Fakty społeczne - to, co na nas wpływa (niewidzialne, zewnętrzne, przymusowe...