„Słownik pojęć antropologii strukturalnej Levi - Straussa”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
„Słownik pojęć antropologii strukturalnej Levi - Straussa” - strona 1 „Słownik pojęć antropologii strukturalnej Levi - Straussa” - strona 2 „Słownik pojęć antropologii strukturalnej Levi - Straussa” - strona 3

Fragment notatki:


„ Słownik pojęć antropologii strukturalnej Levi - Straussa” Teoria stosunków pokrewieństwa: Natura i kultura
Zasada wzajemności
Zakaz kazirodztwa
Poligamia i monogamii
Małżeństwo jako forma wymiany
Endogamia i egzogamia
Małżeństwo kuzynów przeciwległych
Organizacja dualistyczna
Wymiana ograniczona i wymiana uogólniona
Struktury pokrewieństwa elementarne i złożone
Ad 1. Natura i kultura Niemożliwość ustalenia momentu przejścia od natury do kultury
Opozycja natura - kultura:
przeciwieństwa:
- Uniwersalność / partykularność
- Spontaniczność / norma
- Bezwzględność / względność
natura stanowi całość samowystarczalną, zrozumiałą bez uwzględniania kultury - kultura nie może być zrozumiana bez odniesienia do natury
zjawisko zaprzeczające temu podziałowi - zakaz kazirodztwa - uniwersalny i norma
funkcją zakazu kazirodztwa jest uruchamianie wymiany matrymonialnej, dzięki której ludzie nawiązują stosunki powinowactwa 3 podstawowe struktury umysłu ludzkiego: - zasada wzajemności - syntetyzujący charakter Daru - wy móg Normy jako Normy (podstawowe struktury umysłu ludzkiego)
małżeństwo jako forma wymiany
- wzajemne prawa i obowiązki stanowią treść stosunków powinowactwa
- kobieta jest wartością seksualna i ekonomiczną, dzięki temu może funkcjonować jako znak (poprzez znaczenie systemu powinowactwa) i wartość (zaspokaja potrzeby materialne)
- bycie wartością związane z naturą, bycie znakiem związane z kulturą
- kobiety uczestniczą w wymianie jako przedmioty
- 2 różne stos. biol.:
**- symetryczny
**- asymetryczny
* a jego żoną (kobieta otrzymana) - koniunkcja - złączenie
*a jego siostrą lub córką (kobiety oddane) - dysjunkcja - rozłączenie
- opozycja między stosunkiem kuzynostwa równoległego a przeciwległego
Zdolność ujmowania stos. ujmowania stos biol. Jako systemów opozycji = myślenie symboliczne
u podstaw wymiany matrymonialnej, jak u podstaw wymiany językowej, znajduje się zdolność człowieka do myślenia sym.
Przejście z nat. do kult. Znajduje wyraz w ustanowieniu zakazu kazirodztwa czy zasady egzogamii, a z drugiej strony w ukonstytuowaniu się języka (= dwa rozwiązania tego samego problemu - stosunku pomiędzy jednostką, a inną jednostką)
Kultura jest systemem komunikacji między ludźmi - systemem relacji, w obrębie którego poszczególne przedmioty stają się znakami i jako takie są wymieniane, umożliwiając istnienie organizacji społecznej

(…)

… charakter całościowego faktu społecznego nie tylko w tzw. Społeczeństwach pierwotnych, lecz również w naszym własnym (zwyczaj dawania sobie podarunków, uroczystości, święta)
Święta Bożego Narodzenia - gigantyczny potlacz fundamentalny kompleks kultury (zakaz kazirodztwa i zasada wymiany)
małżeństwo = akt wymiany (małżeństwo ma charakter całościowy - seksualny i ekonomiczny, prawny i społeczny…
… ekonomicznego punku widzenia, przypisywał swym pierwotnym mentalność „Homo oeconomicus” - nie dostrzegł różnicy miedzy kuzynkami równoległymi a przeciwległymi
postulat Levi Straussa opozycji między dwoma typami kobiet kobiety oddane (spokrewnione)
kobiety otrzymane (spowinowacone)
Ad3. Zakaz kazirodztwa
zakaz uniwersalny - należy do natury i do kultury
nie istnieją grupy, gdzie ten rodzaj małżeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz