Fakt prawny - strona 9

Pytania z egzaminu zerowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Marzena Czarnecka
  • Prawo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 945

i decyzje administracyjne: a) są to fakty prawne T b) dzielą się na abstrakcyjne i generalne N 8. Czynami...

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr inż. Piotr Dybowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

względami podobne do faktu nienormowanego powiązanie z faktem prawnym nieunormownym podobnych lub takich...

Samostanowienie, rozpad, secesja i uznanie - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

, tak samo jak jego rozpad czy upadek. Ale by ten fakt mógł się przerodzić w fakt prawny państwo musi zostać...