Wykład - Budowa przepisu prawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3710
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Budowa przepisu prawnego - strona 1 Wykład - Budowa przepisu prawnego - strona 2

Fragment notatki:

Budowa przepisu prawnego
Rodzaje przepisów prawnych:
poprzednik - ustala pewną klasę okoliczności z jaką należy wiązać stosunki prawne
następnik - określa skutki prawne
funktor normotwórczy - łączy w gramatyczność całość następnik i poprzednik
Poprzednik w przepisie ustala pewna klasę okoliczności z jaką należy wiązać skutki prawne, natomiast w następniku ustalane są te skutki. Funktor normatotwórczy łączy poprzednik z następnikiem formę zdaniokształtną.
Podział na przepisy:
bezwzględnie obowiązujące - przepisy, które nie dopuszczają jakichkolwiek odstępstw od ich treści
względnie obowiązujące - możemy znieść ten przepis na bazie zawartej między stronami umowy
Podział na przepisy:
ogólne - szczególny - bliżej określa czyn zabroniony
Podział ze względu na sankcje:
norma doskonała - sankcja nieważności
norma bardziej doskonała - oprócz sankcji nieważności zawiera jeszcze sankcję karną
norma niedoskonała - nie zawiera sankcji nieważności, ale nadal pozostaje sankcja karna
norma mniej niż doskonała - nie zawiera żadnej sankcji
Podział na przepisy:
konkretne - mówią co konkretnie trzeba zrobić
odsyłające - nie wskazują działania, lecz odsyłają do innych przepisów
blankietowe - nie wskazują działania, ale upoważniają organ niższego stopnia do wydania przepisu wskazującego takie działanie
Podział na przepisy:
proste - wskazuje skutki tylko jednego stanu faktycznego
złożone - wskazuje skutki dwóch lub większej liczby stanów faktycznych
Stosunki prawne
Stosunki prawne - stosunkiem prawnym jest taki stosunek społeczny stanowiony, który jest regulowany przez normę prawną. Osoby uczestniczące w stosunku prawnym noszą miano podmiotów albo stosunków stosunku prawnego. W każdym stosunku prawnym uczestniczą przynajmniej dwa podmioty tego stosunku. Podmiotem stosunku prawnego jest każda osoba fizyczna lub prawna, której norma przypisuje określone zachowanie, albo zobowiązując ją do takiego zachowania, albo uprawniając. Każdy, kto jest podmiotem prawa, ma zdolność prawną.
Typy stosunków prawnych:
stosunek prywatno-prawny - stosunek równorzędny
stosunek publiczno-prawny - jeden z podmiotów dominuje np. podmiotem jest organ państwa, który egzekwuje określone zachowanie od innego podmiotu
stosunek mieszany - np. prawo pracy - dominacja stron zmienia się


(…)

promesę koncesji) od organu państwowego
tryb rejestracyjny - osoba prawna powstaje w ten sposób iż założyciele objawiają wolę utworzenia osoby prawnej, podejmują czynności np. o charakterze materialno-formalnym, technicznym, ale elementem konstytutywnym jest wpis do rejestru
tryb erekcyjny- osoba prawna powstaje na mocy odrębnego aktu prawnego (np. uniwersytet powstaje na mocy ustawy, zmiana jego nazwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz