Ewolucjonizm herberta spencera - strona 8

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Bielecka-Prus
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Behawioralna – okary i nagrody ; zwierzęta; kary powinny być regularne a Herbert Spencer – struktura...

Socjologia - kultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

do przemysłowych (Spencer) i do prawa trzech stadiów (Comte) - morganowska próba periodyzacji, oparta...

Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 9044

Większość kierunków na UEK ma w trakcie studiów zajęcia z socjologii. Ten materiał będzie idealny dla osób przygotowywujących się do egzaminu z socjologii na UEK. Notatka ta jest bardzo obszerna i zawiera opracowane 60 pytań z zagadnień socjologicznych. Są to takie pytania jak: biologiczna, a społe...

Rozwój społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

(tak postrzegali historię ewolucjoniści, od Herberta Spencera do Talcotta Parsonsa), oraz rozwój wieloliniowy...

Socjologia - materiały

 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2128

jest człowiek -przedstawicielem jej był anglik Herbert Spencer (1820-1903) jest on autorem pojęcia instytucja...