Eutrofizacja - strona 9

Monitoring środowiska - Bałtyk

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stella Maria Mudrak-Cegiołka
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

, które mogą. zwiększać zagrożenie dla zdrowia. PRIORYTETY -eutrofizacja, zwłaszcza wkład rolnictwa -substancje...

Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

właśnie tam jest także wysoka temp. oraz duże promieniowanie. EUTROFIZACJA WÓD Przyczyny: -stężenie związków fosforu i azotu...

Kolokwium - Ekosystem

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krzysztof Loska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3577

zjawisko eutrofizacji zbiorników wodnych? Proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje odżywcze...

Przeznaczenie osadów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

-azotany azotyny i fosfórany(eutrofizacja) -cyjanki -azbest 2.Organiczne -biodegradowalne ścieki, odcieki...

Ścieki przemysłowe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

na terenach podatnych na eutrofizację, jeśli można wykazać że % redukcja całkowitego ładunku N i P...