Europejski Obszar Gospodarczy - strona 13

Wsplne polityki - Unie Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Europejskie Układ o Stworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z 1992 r. (Szwajcaria podpisała Układ...

Rachunkowość finansowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1246

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych...

Rynek UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2632

, ustanowienie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje WE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Austria...

Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Instytucje wsparcia socjalnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2695

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2758

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie...

Certyfikacja wyrobów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 2...

Encyklopedia rachunkowości - J

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

z siedzibą poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą podejmować i prowadzić działalność...