Administracyjne prawo gospodarcze - Akt administracyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4907
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracyjne prawo gospodarcze - Akt administracyjny - strona 1 Administracyjne prawo gospodarcze - Akt administracyjny - strona 2 Administracyjne prawo gospodarcze - Akt administracyjny - strona 3

Fragment notatki:

Podejmuje również takie tematy jak: administracja państwowa i prawo administracyjne wobec gospodarki w XIX i XX w, oraz nacjonalizacja w Polsce w latach 1944 ? 1958. Prezentuje i opisuje ponadto organy administracji gospodarczej oraz związane z tym zagadnienia. Są to m.in. takie kwestie jak: minister skarbu państwa, minister gospodarki, jednostki organizacyjne wykonujące funkcje państwa. Dodatkowo tłumaczy takie kwestie jak: podmiot prawa publicznego gospodarczego, tj. Osoba fizyczna, spółki osobowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Charakteryzuje również zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze działalności gospodarczej oraz pojęcie przedstawicielstwa i oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Porusza również takie tematy jak: osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni jako podmioty działalności gospodarczej, działalność gospodarcza fundacji, działalność gospodarcza organizacji społecznych, samorząd gospodarczy i izby gospodarcze, gmina jako podmiot działalności gospodarczej. Charakteryzuje również takie pojęcia jak: gospodarka komunalna, organizacyjno-prawne formy wykonywania zadań gminy w sferze użyteczności publicznej i poza tą strefą, normy materialno - prawnych kształtujących sytuację administracyjno-prawną przedsiębiorcy. Ponadto odpowiada na pytania takie jak: czym jest decyzja administracyjna jako źródło praw i obowiązków przedsiębiorców? Jakie są podstawy prawne decyzji administracyjnych w prawie publicznym gospodarczym? Jakie są prawa podmiotowe w prawie publicznym gospodarczym? Jakie wyróżniamy administracyjno-prawne formy ochrony interesów przedsiębiorców? Jaki jest stosunek prawny kontroli? Jaki wyróżniamy kryteria kontroli gospodarczej w prawie publicznym gospodarczym? Dodatkowo notatka opisuje: nakazy i zakazy o charakterze generalnym, treść decyzji administracyjnych w prawie publicznym gospodarczym, nadzór administracyjny nad działalnością gospodarczą oraz wymienia organy nadzoru administracyjnego nad działalnością gospodarczą. Definiuje też takie terminy jak: decyzje nadzorcze, działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo i jego rodzaje, reglamentacja, wolność gospodarcza, oraz koncesjonowanie.

1. Pojęcie administracji gospodarczej i jej główne obszary.
Administracja gospodarcza to ta część administracji publicznej, która dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działaln. gosp. Administracja gospodarcza regulowana jest prawem administracyjnym gospodarczym. Jest pojęciem węższym w stosunku do administracji publicznej, która swym pojęciem obejmuje w znaczeniu podmiotowym struktury organów powołanych i wyodrębnionych do realizacji zadań publicznych oraz ludzi zatrudnionych w tych organach, a w znaczeniu przedmiotowym przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach).
Funkcje administracji gospodarczej: policja ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego
zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego
reglamentacja ochrona rynku wewnętrznego
przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji
stabilizacja rynku
zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
piecza administracyjna zapewnienie ludności odpowiednich świadczeń materialnych i niematerialnych
zarząd mieniem publicznym opieka nad majątkiem powszechnego użytku (np. drogi publiczne) opieka n ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz