Europejska Wspólnota Polityczna - strona 24

Wykład - prawo europejskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

, ale także organizacje związane ze wspólnotami europejskimi (np. Radę Europy, CEFTA). Geneza Unii Europejskiej: koncepcja...

Wizje globalizacji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

podziału zbiorowości ludzkich na wspólnoty (Gemeinschaft) i zorganizowane społeczności (Gesellschaft...

Orientacje aksjologiczne-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1330

systemowym zawsze się mu przeciwstawia wartości w kręgu wspólnoty władza polityczna /instrument realizacji...

Wspólne polityki - Unia Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

, polityka konkurencji i wspólna waluta funkcjonują w ramach Wspólnoty Europejskiej, która stanowi pierwszy...

Parlament Europejski - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w artykule 10 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej...