Orientacje aksjologiczne-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orientacje aksjologiczne-wykład  - strona 1 Orientacje aksjologiczne-wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Etyka prawnicza - wykład , 24 .1 1 .2011 r. Orientacje aksjologiczne konsumpcjonizm (materializm życiowy) witalizm ekologizm, biocentryzm hedonizm, eudajmonizm hedonistyczny indywidualizm kolektywizm, kom unitaryzm (USA) pacyfizm liberalizm /wolność podstawą, wszystko ma wartość/ intelektualizm /prawda, bezwzględny zakaz kłamstwa, dążenie do wiedzy/ laboralizm /pracoholizm jest jego skrajnością/ estetyzm moralizm /uczciwość, etyka sprawiedliwości/ personalizm /etyka godności, miłości, życzliwości/ teocentryzm najważniejszą jest konsumpcjonizm (cywilizacja konsumpcyjna) układ tych orientacji wiąże się z teorią hierarchii potrzeb wg Abrahama Maslowa „Najpierw trzeba żyć a potem można filozofować” powiedzenie rzymskie „Przyjemności są kryteriami wartości” ich celem jest absolutyzacja jednej wartości porządkują zbiór wartości i absolutyzują go, odwołują się do ludzkiej natury, są jednak takie orientacje, które poszukują obiektywnych, racjonalnych podstaw porządku wartości społeczeństwo daje się opisać przez to, jakie wartości są w nim eksponowane wartości nie są koherentne względem siebie podział wartości na względne i bezwzględne
wartości względne - dążymy do nich poprzez w.b.; np . demokracja wartości bezwzględne - cenimy je dla nich samych; np. prawda, twórczość, wolność dalsze wartości uzasadniają racje wyboru , tak naprawdę dążymy do w.w. poprzez w.b. są dobra wyższe i dobra niższe a jednocześnie d.n. są dobrami fundamentalnymi; najwyższym dobrem jest dobro absolutne
wszystkie orientacje mają swoje miejsce w określonym obszarze życia
Dobro wspólne, publiczne definicja:
ujęcie substancjalne: byt, państwo, „wszyscy”, dyskusyjność zjawiska zdeindywidualizowania sumienia i winy ujęcie dystrybutywne : związek grup (jednostek) i pole rozgrywania ich interesów tworzą wspólnotę - etyka jest za tym ujęciem
jednostka czy wspólnota - prymat czy dynamiczna równowaga sytuacyjna a z drugiej strony pytanie, czy jednostka ma prawo blokować ważne dla wspólnoty przedsięwzięcia

(…)

… słusznego interesu jednostki (społeczeństwo zawsze potrafiło znaleźć argumenty przemawiające za ograniczeniem praw jednostki w pozornej kolizji z interesem wspólnoty)
partykularyzm terytorialny czy uniwersalizm?
ODP.: zdolność do uniesienia się ponad partykularny interes naszego miasta, która to partykularność obstaje zawsze przy tym, co „moje”, „nasze”; uniwersalizm z pewnością ma wyższą wartość moralną; zawsze wartości fundamentalne, związane z elementarnymi potrzebami życia, mają pierwszeństwo przed wartościami wyższymi; partykularyzm może być prawomocny o ile nie sprzeciwia się wartościom uniwersalnym w żadnym wypadku tożsamość europejska czy globalna nie może unieważniać tożsamości regionalnej; dyskusyjność istnienia obecnie tożsamości europejskiej, prof. Wiśniewski uważa, że istnieje
partykularyzm nie grozi…
… relatywizmem, sprowadzanym tu do frazy „dobre jest to, co dobre dla nas”, bo nasza kultura na poziome systemowym zawsze się mu przeciwstawia
wartości w kręgu wspólnoty
władza polityczna /instrument realizacji dobra wspólnego; polityka zaś rozumiana jako wszystko, co dotyczy państwa oraz relacji między państwami/ bogactwo
sława, rozpoznawalność, istnienie publiczne
chwała, duma, splendor, prestiż
Aksjologia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz