Etyka prawnicza

note /search

Prawo własności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1652

Prawo własności konstrukt społeczny biologiczne uwarunkowanie Rousseau Marks Kant Poczucie własności specyficzna więź podmiotu z rzeczą: posiadanie rzeczy i intencja posiadania rzeczy uznawanie tej więzi przez innych członków społeczności podmiot wie, że inni uznają tą więź Te cechy stanow...

Teoria ewolucji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2212

Biologiczne podstawy dobrej etyki - główne założenia teorii ewolucji. 3 poziomy teorii: ogólna teoria ewolucji teoria doboru naturalnego teoria doboru płciowego jest to najmniej kontrowersyjna część teorii ewolucji teorie środkowego poziomu teoria altruizmu wzajemnego teoria inwestycji rod...

Etyka prawnicza-zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3766

ETYKA PRAWNICZA - WYKŁAD NR 1., 6.10.2011 R. Zaliczenie: na stopień, test, nie z całości materiału (prawdopodobnie będziemy musieli odpowiedzieć tylko na wybraną przez siebie część pytań) ; w trakcie zajęć wyświetlane są slajdy, lecz często to, co mówi profesor, kłóci się z treścią slajdów ;P Lite...

Etyka prawnicza - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1792

Etyka prawnicza - wykład , 27 .1 0 .2011 r. BIOETYKA cd. bioterapia: problem o wymiarze indywidualnym: transplantacja : - rodzina jest spadkobiercą woli zmarłego - „Transplantacja, to współczesny

Etyka życia publicznego-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1722

Etyka prawnicza - wykład , 3.11 .2011 r. ETYKA ŻYCIA PUBLICZNEGO cd. nie ma w niej takich podziałów, jakie są w bioetyce, aczkolwiek istnieje nieoddający pełni istoty etyki życia publicznego podział na etykę indywidualistyczną oraz etykę kolektywną pojęcie polityki można rozumieć jako grę interesó...

Podział teorii moralności-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1603

Etyka prawnicza - wykład , 17 .1 1 .2011 r. PODZIAŁ TEORII MORALNOŚCI mają one ustalić fakt moralności generalny podział: naturalistyczne - metafizyczne - ewolucjonistyczne, biogenetyczne, socjobiologiczne, - psychologistyczne, emocjonalistyczne, - socjologiczno-historyczne, kulturologiczne tei...

Orientacje aksjologiczne-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1414

Etyka prawnicza - wykład , 24 .1 1 .2011 r. Orientacje aksjologiczne konsumpcjonizm (materializm życiowy) witalizm ekologizm, biocentryzm hedonizm, eudajmonizm hedonistyczny indywidual...

Harmonizacja dobra publicznego z dobrem obywatelskim-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Etyka prawnicza - wykład , 1 .12 .2011 r. Harmonizacja dobra publicznego z dobrem obywatelskim dobro publiczne jako dobro wspólne, nie jest dobrem abstrakcyjnym granicą dobra publicznego jest krzywda lub szkoda obywatela, zaś granicą dobra obywatelskiego jest szkoda publiczna (są to wskazówki aksj...

Sprawiedliwość a prawo-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1477

Etyka prawnicza - wykład , 8 .12 .2011 r. SPRAWIEDLIWOŚĆ A PRAWO geneza pojęcia „sprawiedliwość”: greka: dike - dikaios - dikaiosyne łacina, rzym.: ius, iure, iustitia, lex ujęcie polskie: sprawiedliwy jako prawem wiedziony, wiedzą prawa czyniony, z mocy prawa wywodzony są to pojęcia wieloznac...

Wykład - etyka prawnicza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: dobro moralne, etyka, resentyzm, początek etyki, etyka prawnicza...