Podział teorii moralności-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział teorii moralności-wykład - strona 1 Podział teorii moralności-wykład - strona 2 Podział teorii moralności-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Etyka prawnicza - wykład , 17 .1 1 .2011 r. PODZIAŁ TEORII MORALNOŚCI mają one ustalić fakt moralności generalny podział:
naturalistyczne - metafizyczne - ewolucjonistyczne, biogenetyczne, socjobiologiczne,
- psychologistyczne, emocjonalistyczne,
- socjologiczno-historyczne, kulturologiczne teistyczne (supranaturalistyczne) Bóg wpisał reguły ładu moralnego w porządek naturalny (prawo naturalne).
moralność nie jest spójna, to gmach, przy którym powstają przybudówki
istotna jest moralność dominująca i to, czy idzie na jakieś kompromisy z moralnością niedominującą
teoria rozwoju moralnego wg Piageta i Kohlberga 6 stadiów na 3 poziomach - przedkonwencjonalnym, konwencjonalnym i post-konwencjonalnym poziom przedk.: kara i nagroda, realizacja osobistych interesów przez instrumentalizację więzi
poziom k.: rozpoczyna się od momentu pierwszego dołączenia do grupy (np. przedszkola), to grupa wyznacza standard zachowań, które potem przenoszone są na społeczeństwo
poziom post-k.: akceptacja umownych reguł na podstawie ich słuszności, zaczyna tu działać autonomiczne sumienie
rozwój nie zawsze musi być postępem
społeczny wymiar moralności: ten wymiar obejmuje:
- genezę m. nie powstałaby poza społecznością -funkcję m. jest regulatore m stosunków społecznych dzięki regułom rozwiązywania konfliktów dążeń - społeczne zachowania i konflikty są jej przedmiotem - uzasadnienie wartości użyteczny kulturowy znak tożsamości grupowej moralność nie ma tylko wymiaru religijnego, wbrew niektórym przekonaniom prawo & moralność wg Marii Ossowskiej normy moralne językowo sformułowane są bardziej bezwarunkowo, podczas gdy normy prawne określają warunki ich obowiązywania
większa autonomia norm moralnych w kontekście genezy
sankcją naruszenia norm moralnych jest co najwyżej potępienie opinii publicznej
normy moralne są przyjmowane do wiadomości na bazie refleksji i poczucia słuszności
istotne różnice w treści - normy moralne sięgają w głąb człowieka i dotykają jego intencji, mają charakter wyłącznie imperatywny a normy prawne - bardziej warunkowy
prawo & moralność wg Wiesława Langa tworzenie norm prawnych jest bardziej sformalizowane i zinstytucjonalizowane
język norm prawnych jest bardziej precyzyjny, ostrzejszy, stanowi bazę dla sprofesjonalizowanego języka prawniczego
w obu systemach występują sankcje o odmiennych mechanizmach przymusu, choć w obu systemach są one zawodne


(…)

…, ale prawo ma tę naturę systemową wybitnie
zewnętrzne zachowania ludzi stanowią wspólny rodzajowo obszar regulacji prawa i moralności
relacje zakresów przedmiotu regulacji, ważności i uzasadnienia
na pewno odpada rysunek 1., 2. wydaje się być słuszny, 3. wydaje się mieć czasem zastosowanie <gdy zdarzenie prawne tylko pozornie pozbawione jest znaczenia moralnego, np. zguba dokumentów przez księgową i polecenie odtworzenia ich przez petenta>
powinna być tendencja do powiększania zakresu wspólnego
prawo może wprowadzać nową moralność
relacja ważności sprowadza się do pytania, czy prawo jest instrumentem introdukcji moralności, czy też tej moralności wyrazem
„Prawo to minimum moralności” G. Jellinek
można rozumieć to wąsko (moralny jest ten, kto jest posłuszny prawu) jak i aksjologicznie (prawo odnosi…
… teologiczne i filozoficzne, choć te ostatnie nie zajmują też całego obszaru kwestii moralnych
AKSJOLOGIA axia - wartość + logos - słowo
nauka o tym, co spośród przedmiotów cenionych jest cenne, w jakim porządku i dlaczego
a. opisowa <rejestruje to, co ludzie cenią> i a. normatywna <próba podregulowania>
a. ogólna <uniwersalny system wartości> i a. szczegółowa <partykularny system wartości, np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz