Etyki zawodowe-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyki zawodowe-Wykład  - strona 1 Etyki zawodowe-Wykład  - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD VII - 6.04.2011 Etyki zawodowe: etyka zawodowa - jako etos zawodu
zawód - powołanie - wyuczona i praktykowana rola społeczna
zawód - znak firmowy tożsamości osobowej
profesjonalizm - wiedza - sprawność - etos, nie tylko skuteczność, ale też etyczność
etyka zawodowa jako wyraz szczególnej odpowiedzialności wykonawców niektórych zawodów za wartości im powierzone (życie, zdrowie, wiedza, osobowość)
Oprócz reguł sztuki zawodu są także reguły etyczne.
Spór o etykę zawodową: Czy etyka zawodowa jest potrzebna, skoro wystarczy być przyzwoitym? → minimum respektu dla zasad moralnych (poszanowanie życia, wolności, sumienia), podstawa integralności społecznej i elementarnego zaufania.
Etyka zawodowa a etyka ogólna: etyka zawodowa może nakazać lub dopuszczać czyny, których etyka ogólna zabrania
etyka zawodowa może zabraniać czynów, które są dozwolone przez etykę ogólną
etyka zawodowa może zawierać normy w sprawach, które są moralnie obojętne dla etyki ogólnej
etyka zawodowa może traktować obojętnie czyny nieobojętne w etyce ogólnej
Kto ma prawo ustanawiać normy etyki zawodowej: środowisko zawodowe - profesja - ma doświadczenie zawodowej i najlepiej wie, w jaki sposób rzetelnie i uczciwie realizować potrzeby społeczne
społeczeństwo najlepiej wie, jaki sposób zaspokajania potrzeb najbardziej mu odpowiada
dialog grup interesu (stowarzyszeń zawodowych i obywatelskich oraz instytucji)
Paternalizm polityczny i zawodowy: Pater (ojciec)
Są tacy, którzy najlepiej wiedzą, co jest dla nas (pacjentów, obywateli) dobre
Można uznać częściowo aspiracje etycznej kompetencji środowisk zawodowych, gdyby przynajmniej troszczyły się o edukację etyczną
Kto ma reprezentować społeczeństwo?
Konkluzja kontraktariańska: Etyka zawodowa to nie jest tylko obietnica postaw
EZ funkcjonuje w ramach swoistej umowy społecznej (metafora kontraktu)
EZ musi być akceptowana na gruncie etyki ogólnej
EZ nakłada zobowiązania i uprawnienia na profesję na sposób porównywalny z umową
EZ zezwala na przeniesienie i pogłębienie kontraktu na płaszczyznę indywidualną
Etyka w społeczeństwie obowiązuje na zasadzie umowy społecznej.
AKSJOLOGIA ŻYCIA PUBLICZNEGO aksjologia (gr. axia - wartość, cena; logos - pojęcie, słowo)
nauka o tym, co pośród przedmiotów cenionych jest cenne, w jakim porządku i dlaczego
aksjologia opisowa (jak jest w świecie wartości) i normatywna (jak być powinno)


(…)

… i zdrowie jest najważniejsze (witalizm antropologiczny)
ekologizm - biocentryzm, sakralizacja przyrody (natura dobrem absolutnym)
hedonizm - eudajmonizm hedonistyczny (liczą się przyjemności)
indywidualizm - ważny jestem tylko ja, każdy dla siebie jest dobrem najwyższym
kolektywizm - humanitaryzm, socjalizm (wspólnota, państwo, demokracja - dobra najwyższe)
pacyfizm - pokój najważniejszy, pokój jest kryterium moralności
liberalizm - wolność to podstawa, kryterium wartości wszystkiego
intelektualizm - prawda, zakaz kłamstwa, dążenie do wiedzy
laboralistyczna orientacja - pracoholizm, praca treścią życia
estetyzm - żyjemy dla sztuki, sztuka jest wszystkim
moralizm - perfekcjonizm (indywidualny i społeczny - najważniejsze to być uczciwym)
personalizm, humanizm (etyka godności)
teocentryzm - Bóg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz