Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 258

Podział Europy (1947 -1949)

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2604

trudności gospodarcze dotknęły większość państw europejskich. Te spośród nich, które były metropoliami...

Analiza SWOT teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

do osiągania ważnych celów lokalnej wspólnoty. 1 - str.112 Model zarządzania strategicznego jest modelem...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

przedsiębiorstwa obniżają koszty swojej działalności, poza tym sytuacja gospodarcza zmusza wiele przedsiębiorstw...

Międzynarodowy transfer siły roboczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

– kryzys gospodarczy 1929-1933 o masowe migracje ludności europejskiej (ok. 16mln) o kierunki: USA (ok. 60...

Kontrola skarbowa - organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej; 3) kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

gospodarczy i tym samym niższy dobrobyt społeczny. Dodatkowe obciążenia finansowe ponoszone przez państwo...