Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 190

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 2933

w rozkładzie wspólnoty pierwotnej; polega na podległości prawnej i gospodarczej jednych grup społecznych innym...

System źródeł prawa UE-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

międzynarodowa. Traktat akcesyjny nie jest podpisywany przez UE lub Wspólnoty, ale przez dotychczasowe państwa...

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

Europejską są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1974 r. Wspólnocie Europejskiej przyznano status...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Europejską są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1974 r. Wspólnocie Europejskiej przyznano status...

Struktury organizacyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

europejskich i dotyczy funkcjonariuszy tych wspólnot. Podstawowe zasady sformułowane w tym kodeksie: zasada...

Skrypt - liberalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Bogumił Szmulik
 • Współczesne doktryny polityczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2597

gospodarczym a liberalną strukturą polityczną) rewolucje amerykańska i francuska wprowadziły liberalizm...

Prycypat, Wergiliusz - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

bez uprawnień. Rzym w istocie rzeczy był modelem wspólnoty wszechludzkiej. Państwo to jest wspólnotą...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5089

i gospodarcze są korzystne. Dylemat więźnia - dbając o własny interes mamy mniejszą korzyść społeczną...