Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 188

Pojęcie samorządu powiatowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

lokalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną...

Wykład - neofunkcjonalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1813

NEOFUNKCJONALIZM NAJBARDZIEJ „oficjalna” teoria integracji europejskiej uznana i zaakceptowana...

Gospodarka regionalna pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3192

i jakie są kryteria jej oceny? 46. Co to jest ekskluzja społeczna i gospodarcza? 47. Jakie perspektywy ma europejska...

Przestrzeń geopolityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1547

i suwerenna organizacja przymusu działająca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi...

Państwo opiekuńcze

 • mgr Marcin Kędzierski
 • Politologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

oczekiwania w stosunku do przyszłości i euforia planowania na tle wysokich stóp gospodarczego wzrostu po IIWŚ...

Iusgentium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

politycznoprawnej prawo to jest stosowane jako prawo wspólnoty suwerennych, równouprawnionych (zwł. europejskich...

Przyczyny tworzenia OM - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

. Wspólnota europejska to specyficzny pierwotny członek WTO. Podstawą prawną jest art. 12 porozumienia WTO...