dr Jaros_aw Czub - INSTYTUCJE UE - Europejski Bank inwestycyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dr Jaros_aw Czub - INSTYTUCJE UE - Europejski Bank inwestycyjny - strona 1 dr Jaros_aw Czub - INSTYTUCJE UE - Europejski Bank inwestycyjny - strona 2 dr Jaros_aw Czub - INSTYTUCJE UE - Europejski Bank inwestycyjny - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE
05.12.2012
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GENEZA POWSTANIA
Początki powstania - lata 50'te XX wieku;
Początek powstania powiązany jest związany z procesem powołania Wspólnoty Europejskiej;
1958 → został założony na mocy Traktatu Rzymskiego → założony 25 marca 1957 r. na podstawie postanowień Traktatu Rzymskiego ustanawiającego EWG (obecnie UE), działalność rozpoczął 1 stycznia 1958 r.; 1962 → udziela pierwszej pożyczki dla realizowanej inwestycji poza WE;
1975 → zbliżanie działań w ramach nowej formuły polityki regionalnej WE; 1978 → rozpoczyna udzielanie pożyczek państwom "Club Med” (Club Mediteranean - Klub Śródziemnomorski Hiszpania, Portugalia, Grecja). 1988 → rozpoczyna udzielanie pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz sektorowi przemysłowemu; 1989 → rozpoczyna udzielanie pożyczek państwom Europy Wschodniej; 1992 → staje się liderem w dziedzinie udzielania kredytów na światowym rynku;
2000 → ustanowienie nowej strategii lizbońskiej przez Radę Europejską w tym jej zasadniczych celów uwzględniających m.in. rozwój gospodarczy Unii Europejskiej opartej na wiedzy; 2003 → przedstawia propozycję projektu stworzonego na podstawie ustanowionej nowej formuły strategii lizbońskiej - „Inicjatywa Innowacja 2010”, w celu wspierania założeń realizowanych w ramach nowej strategii;
1 kwietnia 2010 → decyzją Rady Gubernatorów z 30 marca 2009 r. (Dz. Urz. UE 2010 L 10/19), kapitał banku zostaje zmieniony do wysokości 232 mld euro → 232 392 989 000 (był także podwyższany wcześniej w wyniku przyjęcia dwunastu nowych państw - rozszerzenie 2004 i 2007 - w tym Polski);
PODSTAWA PRAWNA
Art. 9, 15 TUE;
Art. 15, 16, 107, 126, 174, 175, 208, 209, 228, 258, 263, 271, 287, 308, 309, 325, 339 TFUE;
Regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Dz. Urz. UE 2011 L 266/1 z dnia 12 maja 2010 roku);
Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (dołączony jako protokół nr 5 do TFUE);
CHARAKTER INSTYTUCJI
Niezarobkowy (niekomercyjny charakter);
Nie prowadzi rachunków osobistych;
Nie prowadzi transakcji bezpośrednich;
Posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym;
Ponadnarodowy (udzielający kredytów, poręczeń nie tylko w państwom UE, lecz innym krajom jak np. krajom kandydującym czy państwom trzecim, przedsiębiorcom);
Niekadencyjny w przypadku Rady Gubernatorów

(…)

… mechanizmu kursów walut trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej (ERM II) → pierwszy tiret art. 2 Statutu KEF;
Rewizyjna → Bez uszczerbku dla przepisów art. 151 Traktatu, Komitet może przygotowywać na użytek Rady przeglądy rozwoju kursu walutowego euro → drugi tiret art. 2 Statutu KEF;
Kreacyjną → Tworzyć ramy, w których może być przygotowywany i kontynuowany dialog miedzy Radą a Europejskim Bankiem
… (O ile nie przewidziano inaczej w Statucie EBI) → art. 8 Statutu EBI;
Większość musi być reprezentowana przez co najmniej 50% subskrybowanego kapitału (art. 8 Statutu EBI);
Większość kwalifikowana wymaga oddania osiemnastu głosów reprezentujących 68% kapitału subskrybowanego (art. 8 akapit 2 Statutu EBI);
Wstrzymanie się od głosu przez członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu uchwał…
… lub elektronicznej (zgodnie z zasadą milczącej zgody, jeśli ma ona zastosowanie) przeprowadza się standardowo w celu powołania członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu (art. 5 ust. 2 Regulaminu EBI);
Poza przypadkami, w których wymagana jest jednomyślność lub większość kwalifikowana, Rada Gubernatorów może na wniosek Rady Dyrektorów przyjmować decyzje zgodnie z zasadą…
… stanowi większością kwalifikowaną (art. 9 ust. 3 Statutu EBI);
Jeżeli sprawozdanie roczne nie zostanie zatwierdzone, Rada Dyrektorów składa rezygnację (art. 9 ust. 3 Statutu EBI);
Wakat powstały wskutek śmierci, rezygnacji, dymisji lub rezygnacji kolektywnej zapełnia się zgodnie art. 9 ust. 2 Statutu EBI. Członków zastępuje się na okres pozostający do zakończenia kadencji, chyba że wymianie podlega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz