Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 14

Prawo gospodarcze UE - Test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1820

alternatywnych organizacji międzynarodowych: Rad Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej różne cele...

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

się z trzech filarów. Pierwszy - o charakterze gospodarczym - stanowią trzy Wspólnoty Europejskie: Wspólnota...

Jednolity rynek finansowy w UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ KRAJÓW EUROPEJSKICH I WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Europejska Wspólnota Węgla...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

gospodarczej i politycznej, zaproponował państwom członkowskim Wspólnot europejskich tzw. spotkanie na szycie...

Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Wspólnoty Węgla i Stali 1950/1951 Powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 1955/1957 Przyjęcie Traktatu...

Geneza powstania Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

państw podpisało w Rzymie traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, stosunkowo szybko zaaprobowany...