Procesy integracyjne w Europie - wertykalny wymiar procesu integracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy integracyjne w Europie - wertykalny wymiar procesu integracji - strona 1 Procesy integracyjne w Europie - wertykalny wymiar procesu integracji - strona 2 Procesy integracyjne w Europie - wertykalny wymiar procesu integracji - strona 3

Fragment notatki:

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE
TEMAT VIII - WERTYKALNY WYMIAR PROCESU INTEGRACJI
KRYZYS LAT 80 - TYCH ,,EUROSKLEROZA”
EUROSKLEROZA - oznacza stagnację, inflację i bezrobocie, które nastąpiło po kryzysie gospodarczym w 1973 roku. Euroskleroza trwała aż do lat 1980. Ponieważ państwa członkowskie działały pojedynczo a nie zbiorowo próbując przeciwdziałać skutkom kryzysu termin ten jest synonimem braku solidarności i postępu w procesie integracji europejskiej.
1. 1974
17-18 stycznia. Na spotkaniu w Rzymie Komitet Dwudziestu podejmuje decyzję o przyjęciu etapowego podejścia do reformy międzynarodowego systemu walutowego.
19 stycznia. Frank francuski opuszcza „węża walutowego".
4 marca. Harold Wilson zostaje premierem mniejszościowego rządu Wielkiej Brytanii utworzonego przez Partię Pracy.
1 kwietnia. Rząd laburzystowski zgłasza wniosek o renegocjowanie warunków brytyjskiego członkostwa we Wspólnotach.
25 kwietnia. Wojskowy zamach stanu w Portugalii (tzw. rewolucja goździków).
4 czerwca. Na posiedzeniu Rady Ministrów minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Callaghan podaje szczegóły warunków renegocjacji członkostwa tego kraju.
14 czerwca. Komitet Dwudziestu publikuje plan reformy międzynarodowego systemu walutowego zawierający wykaz śYodków do natychmiastowego podjęcia oraz sprzyjających zakończeniu prac.
31 lipca. W Paryżu rozpoczyna się dialog euroarabski. Wrzesień. RFN całkowicie liberalizuje przepływ kapitału.
14 września. Szefowie rządów i głowy państw wraz z przewodniczącym Komisji Wspólnot Europejskich spotykają się w Pałacu Elizejskim na zaproszenie prezydenta Francji Valery'ego Giscarda d'Estaing, gdzie podejmują decyzję o utworzeniu Rady Europejskiej. 10 października. W wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii zwycięża Partia Pracy.
15 listopada. USA, Japonia, Kanada oraz inne państwa importujące ropę, w tym osiem spośród dziewięciu krajów członkowskich EWG, tworzą Międzynarodową Agencję do spraw Energii. Francja odmawia przystąpienia do niej, jako uzasadnienie podając niepowodzenie Dziewiątki w zakresie wspólnego działania w przezwyciężaniu międzynarodowego kryzysu naftowego rok wcześniej.
Grudzień. Przywrócenie umowy o stowarzyszeniu Grecji z EWG, po ponownym objęciu w tym kraju władzy przez rząd cywilny w lipcu 1974 r.
9-10 grudnia. Spotkanie szefów rządów i głów państw w Paryżu doprowadza do instytucjonalizacji spotkań na szczycie poprzez utworzenie Rady Europejskiej. Na spotkaniu osiągnięto również, zgodnie z postanowieniami szczytów w Paryżu (1972) i Kopenhadze (1973), porozumienie co do powszechnych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego oraz o utworzeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


(…)

… historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi.
Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958 r. została stworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska.
Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta Praw Podstawowych. Traktat z Lizbony otwiera możliwość przyjęcia przez UE Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jednak już teraz Trybunał Sprawiedliwości uznał ten dokument…
… amsterdamski z 1997 roku, który częściowo zmienił i jednocześnie rozszerzył wcześniejsze ustalenia z Maastricht. 26 lutego 2001 r. podpisano traktat nicejski reformujący instytucje unijne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania po kolejnym rozszerzeniu UE. Na szczycie w Nicei proklamowano również Kartę Praw Podstawowych, mającą gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie.
16 kwietnia 2003…
… promowania współpracy w dziedzinie badań, rozwoju i produkcji uzbrojenia obronnego.
16 lutego. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej poszukuje możliwości negocjacji z EWG, lecz te starania okazują się bezowocne.
15 marca. Frank francuski opuszcza „węża walutowego".
25-27 kwietnia. Podpisanie umów o bilateralnym handlu i pomocy między EWG a państwami Maghrebu: Algierią, Marokiem i Tunezją.
1 czerwca. Podpisanie…
… otwierający tym krajom drogę do wejścia do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku.
Obecnie zakończyła się ratyfikacja traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Państwami oficjalnie kandydującymi są Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Turcja oraz Macedonia, a wniosek akcesyjny złożyła Albania i Serbia. Potencjalnym kandydatem jest Bośnia i Hercegowina. Niezwykle trudne do określenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz