Europejska Agencja Chemikaliów

note /search

Dyrektywa REACH - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Toksykologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

. Co muszę zrobić najszybciej Europejskiej Agencji Chemikaliów http://ec.europa.eu/echa/ Można skorzystać...

Organy zdecentralizowane

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

, o Europejska Agencja Chemikaliów – zapewnianie spójności w zakresie zarządzania chemikaliami, o Europejska...

Sąd I Instancji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

decyzjom Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów   Od orzeczeń...

Sąd-geneza i rozwój

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

decyzjom Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów Od orzeczeń...

Agencje-wprowadzenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

i usług z dziedziny bezpieczeństwa sieci i informacji. 10.4.6. Europejska Agencja Chemikaliów Zadaniem...