Europejska Agencja Chemikaliów

Dyrektywa REACH - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

. Co muszę zrobić najszybciej Europejskiej Agencji Chemikaliów http://ec.europa.eu/echa/ Można skorzystać...

Organy zdecentralizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

, o Europejska Agencja Chemikaliów – zapewnianie spójności w zakresie zarządzania chemikaliami, o Europejska...

Sąd I Instancji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

decyzjom Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów   Od orzeczeń...

Sąd-geneza i rozwój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

decyzjom Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów Od orzeczeń...

Agencje-wprowadzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

i usług z dziedziny bezpieczeństwa sieci i informacji. 10.4.6. Europejska Agencja Chemikaliów Zadaniem...