Etyka w działalności gospodarczej

Samorząd gospodarczy - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1694

Zadania -reprezentowanie zrzeszonych podmiotów -kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki...

Wartości moralne

 • Politechnika Warszawska
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1827

oszczędnościowych), Niedopuszczalne jest ukrywanie przez podmiot gospodarczy stanu niewypłacalności (Kodeks etyki...

Etyka w ekologi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1183

), wynikający z przyjętych przez firmę zobowiązań wobec społeczeństwa Ogólne (np. Global compact, kodeks etyki...

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1407

turystycznego, -kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, -pełnienie funkcji...

Kultura i etyka w biznesie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3710

został opracowany także pierwszy w Polsce kodeks etyki działalności gospodarczej. I edycja programu „Fair Play...

Etyka w biznesie (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

. Pierwszą ważną kodyfikacją etyczną w biznesie polskim był Kodeks etyki w działalności gospodarczej...

Etyka w biznesie - referat

 • Politechnika Gdańska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 812
Wyświetleń: 12796

lub będą sprawowały władzę w biznesie, wiedza w zakresie etyki w działalności gospodarczej stanowi poważny etap...

Etyka w biznesie - Immanuel Kant

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

lub będą sprawowały władzę w biznesie, wiedza w zakresie etyki w działalności gospodarczej stanowi poważny etap...