Samorząd gospodarczy - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd gospodarczy - definicja - strona 1 Samorząd gospodarczy - definicja - strona 2

Fragment notatki:

13. SAMORZĄD GOSPODARCZY Samorząd gospodarczy - samorząd obejmujący grupę osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie wytwórczości -zrzesza osoby prowadzące podobnego rodzaju działalność gospodarczą, mające wspólny interes gospodarczy
-celem powołania samorządu gospodarczego jest odciążenie administracji rządowej i samorządu terytorialnego
-do zadań samorządu należą:
a) reprezentowanie interesów gospodarczych przedsiębiorców wobec organów państwowych i innych instytucji
b) wspieranie rozwoju gospodarczego
c) podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości
d) wspieranie kształcenia zawodowego
e) prowadzenie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej
f) tworzenie sądownictwa arbitrażowego -samorząd wykonuje zarówno zadania własne jak i zadania przekazane Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania samorządu gospodarczego a) ustawa z 1989r. o rzemiośle
b) ustawa z 1989r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców
c) ustawa z 1989r. o izbach gospodarczych Samorząd gospodarczy rzemiosła -grupuje osoby posiadające status rzemieślnika
-dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są: a) dyplom/świadectwo ukończenia szkoły wyższej/ponadgimnazjalnej o profilu technicznym/artystycznym
b) dyplom mistrza w danym zawodzie c) świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie
-izby rzemieślnicze:
a) nadają dyplomy mistrza i świadectwa rzemieślnicze b) określają i stoją na straży zasad etyki i godności zawodowej Formy organizacyjnoprawne samorządu gospodarczego rzemiosła: a) cechy b) izby rzemieślnicze
c) Związek Rzemiosła Polskiego
-podmioty te podlegają wpisowi do KRS Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców -grupuje podmioty wykonujące działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług oraz transportu
Formy organizacyjnoprawne samorządu niektórych przedsiębiorców :
a) zrzeszenia handlu i usług
b) zrzeszenia transportu
c) inne organizacje przedsiębiorców Zadania :
-reprezentowanie interesów członków zrzeszeń w kraju i za granicą
-pomoc zrzeszeniom w realizacji ich zadań statutowych
Izby gospodarcze -zrzeszają podmioty z zakresu działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej -członkami mogą być przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagraniczni
-izby posiadają osobowość prawną, uzyskują ją z momentem wpisu do KRS Zadania -reprezentowanie zrzeszonych podmiotów


(…)

… sądownictwa polubownego
-wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej -izby działają na obszarze województwa bądź kilku województw Samorząd rolniczy -jego podstawową formą są izby rolnicze
-przynależność do samorządu jest obowiązkowa -wojewódzkie izby rolnicze tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz