Etnografia - strona 9

Podstawy socjologii, wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4312

z innych dyscyplin: filozofia , ale także geografia , etnografia nauki gospodarcze histonografia , psychologia...

Skrypt z socjologii religii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2009

, psychologia, etnografia, etnologia, antropologia kulturowa, socjologia? Zmiana nastawienia do religijności...

Pojecie regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

. Sposób drugi jest szczególnie przydatny np. dialektologii, antropologii, etnografii i kulturoznawstwie...

Wizualna tendecja kodowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

wizualna etnografia jest metodą zbierania danych gdzie obrazy mają wzbogacić nasze obserwacje i dane...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

, że fakty te należą do szerszej kategorii faktów społecznych. Etnografia, ekonomia polityczna...

Reklama podstawowe info

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

ale nowo-plemienna) -> antropologia (charakter teoretyczny) i etnografia (charakter praktyczny) konsumpcji...

Egzamin - socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2695

. Do nich zaliczamy filozofię społeczną, nauki polityczne, ekonomię i prawo, antropologię, etnografię, demografię...

Andragogika wykład

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr Alicja Jurgiel
 • Andragogika
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4956

, etnometologia, fenomenografia, etnografia, socjologia rozumiejąca (humanistyczna), typy idealne Webera. Cecha...