Podstawy socjologii, wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4312
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy socjologii, wykłady - strona 1 Podstawy socjologii, wykłady - strona 2 Podstawy socjologii, wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: paradygmat, osobowość człowieka, mechanizmy socjologiczne, fazy socjalizacji, modele osobowości, Freud, poziomy osobowości, struktura osobowości, jaźń odzwierciedlona, jaźń subiektywna, inteligencja emocjonalna, więź społeczna, rodzaj więzi społecznej, instytucje społeczne, sankcje społeczne, wola, dezorganizacja, dyfuzja kulturowa, kultura symboliczna, kultura masowa, efekt bumerangowy, rzeczywistość wirtualna, homogenizacja, kategorie społeczne, grupa odniesienia, normy grupowe, funkcje norm grupowych, konformizm

SOCJOLOGIA
„Podstawy socjologii”
„Elementy nowego ładu”-( H Domański , A Richard, w-wa 1997, str.125-150, 419- 445.
E. Goffman- „Charakterystyka instytucji totalnych” w pracy pod redakcją A Jasińska -Kania „Elementy teorii socjologicznych” (techniki adaptacyjne, teorie)
Jolanta Augustyniak -Kopka -„Tolerancyjni - nietolerancyjni - obojętni Łódź 1991, str. 5-12, 20-40, 49-60, 67-73.
Socjologia jako dyscyplina naukowa - specyfika
Socjologia - przedmiotem socjologii jest społeczeństwo jest to nauka o społeczeństwie zajmuje się opisem diagnozą i interpretacją zjawisk i procesów życia społecznego . Socjologia jest młodą dyscypliną.
Specyfika :
In statu nascendi - w trakcie stawania się ,rozwijania w XX w czerpie z innych dyscyplin: filozofia , ale także geografia , etnografia nauki gospodarcze histonografia , psychologia , nauki prawne , ekonomiczne itp. Za ojca socjologii uważa się Augusta Comte'a - Francuskiego pozytywistę , filozofa .
Dyscyplina wieloparadygmatyczna (przy użyciu wielu teorii można wyjaśnić sytuacje) paradygmat uznany w danym czasie teoretyczny sposób analizy rzeczywistości i metod stosowanych w danym czasie (teoria + metoda );(do pewnego czasu uważa się że określona teoria i metody są właściwe )
symboliczny interakcjonizm - jedynym sposobem badania społeczeństwa jest narracja funkcjonalny - można badać ankietą ( np. stolarze i ich narzędzia )
Specyficzność praw
Specyfika teorii socjologii
Na teorię składają się pojęcia analityczne które mogą występować w dwóch funkcjach (kategoriach) Zmienne wyjaśniane
Zmienne wyjaśniające
Na teorię składają się także prawa twierdzenia. To wszystko tworzy teorię Prawo socjologiczne może działać z różną siłą. Generują pewne tendencje. Badacz musi stosować , tzw. współczynnik humanistyczny. Wprowadził je Florian Znaniecki; relacja między badaczem a przedmiotem badania. Badacz jest podmiotem badania. W badaniach przyrodniczych przedmiot badania nie wyraża subiektywnych odczuć. W badaniach socjologicznych musi brać pod uwagę subiektywne odczucia przedmiotu.
Florian Znaniecki mówi że życie społeczne jest takie jakim widzą je badani. Jest relacja przedmiotowo-przedmiotowa.
Sposób interpretacji może być zdominowany przez odczucia badacza, który jest członkiem badanego społeczeństwa.
WYKŁAD II
16.10.98
Socjologiczna koncepcja osobowości Osobowość człowieka -ogół życia wewnętrznego człowieka przejawiający się w jego zachowaniu. Zakłada się że osobowość nie jest tak bardzo ukryta. Nie wszystko co składa się na życie wewnętrzne może być widziane na zewnątrz.
„Człowiek rodzi się dwukrotnie: w sensie biologicznym i w sensie społecznym.”


(…)

… za swoje.
Mechanizm internalizacji - mechanizm uwewnętrznienia wartości i norm życia społecznego w pewnym momencie to co ma charakter społeczny są traktowane jako oczywiste i nasze własne
Wartość zinternalizowana- cenzor wewnętrzny kontroler
Fazy socjalizacji:
Socjalizacja pierwotna Socjalizacja wtórna
W procesie socjalizacji pierwotnej następuje moment drugich narodzin. Kończy się ona wtedy gdy:
Jednostka nabywa poczucia tożsamości (odrębności od innych ludzi)
Podstawowe wartości i normy nabierają walorów powszechności Socjalizacji pierwotnej jednostka musi:
Zinternalizować, opanować język - jest to narzędzie i cel jednocześnie Opanować pewne podstawowe czynności
Opanować podstawowe schematy motywacyjne i interpretacyjne, trzeba zrozumieć dlaczego coś należy robić a innych rzeczy nie należy robić schematy…
… subiektywną kształtuje się nasze poczucie własnej wartości, poziom samooceny i samoakceptacji. Względna niezależność naszych sądów od sądów innych ludzi. Należy uwzględnić trzy elementy składowe:
Poczucie własnej wartości sami dla siebie jesteśmy atrakcyjni.
Wykład III
23.10.98
Poziom samooceny - ma charakter relacyjny, jest to ogólna ocena własnych możliwości- przeświadczenie o tym na co nas stać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz