Estymacja punktowa wzory - strona 8

Modele_adaptacyjne - metoda naiwna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

prognozy, zaś - różnicą ostatnich wartości wygładzonych obliczoną zgodnie ze wzorem: . Punktowe prognozy...

Sprawdzian z ekonometriii - maj 2006

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

przytaczać wykorzystywane wzory, do testów można wykorzystywać wartości krytyczne z rozkładu odpowiadającego...

Przykładowy sprawdzian - ekonometria.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

estymacji parametrów α0, α1 pozwalającą na weryfikację hipotez ich dotyczących. C. Dokonać estymacji...

Modelowanie stochastyczne - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Jeremi Zarzycki
  • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1379

nie jest możliwe bez określenia jej estymatora  . Wiąże się z tym także błąd estymacji  . Celem linowej prognozy...