Erozja wgłębna

Transport rzeczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

powierzchni terenu, na wcinaniu się rzeki w podłoże i tworzeniu doliny. erozja wgłębna polega na pogłębianiu...

Procesy rzeczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Procesy rzeczne. Stadia rozwoju rzeki: młodości, dojrzałości, starości Erozja: wgłębna, boczna...

Model Walczaka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

piętrzenia Sudetów w środkowym miocenie spowodowała wzmożenie erozji wgłębnej i pogłębienie dolin rzecznych...

Geomofrologia fluwialna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

jest niezwykle wąskie. Brak suchej przestrzeni. Skaliste, urwiste zbocza. Tempo erozji wgłębnej większe od tempa...

Działalność geologiczna rzek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

). Z czasem rzeka tworzy nowe koryto, odcinając meander, który stopniowo zamienia się w starorzecze. Erozja wgłębna...

Wykład - procesy egzogeniczne

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

: Działalność wód płynących może być niszcząca (erozja wgłębna, wsteczna i boczna), transportująca i budująca...

Wykład - procesy egzogeniczne

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

: Działalność wód płynących może być niszcząca (erozja wgłębna, wsteczna i boczna), transportująca i budująca...