Przykładowy opis mapy spadków z ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 10675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy opis mapy spadków z ćwiczeń - strona 1

Fragment notatki:

Jest to notatka z ćwiczeń, które prowadził dr Adam Kowalski. Materiał jest przykładem jak powinien wyglądać opis mapy spadków terenu. Opis mapy spadków terenu powinien zawierać: opis terenu, geograficzne położenie terenu, ukształtowanie terenu, morfologia terenu, nachylenie stoków - ich miejsce położenia oraz procesy na nich występujące, szata roślinna terenu

Marta Kołodziejczyk IŚ3
Opis mapy spadków
Analizowany obszar jest częścią mapy topograficznej przedstawiającej okolice Jawornika w skali 1:10000. Jest to polska wieś położna niedaleko Myślenic, w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice. Jest to obszar pogranicza Pogórza Wielickiego z Beskidem Wyspowym, w okolicy Pasma Bukowca i Pasma Dalina. Analizowany obszar ma powierzchnie 4 km2. Najwyższym obiektem na mapie jest góra Barnasiówka 565, 7 m n.p.m. natomiast najniższym punktem jest poziomica 310 m n.p.m. Oznacza to, ze deniwelacja terenu na omawianym obszarze wynosi 255,7 metrów. Jest to obszar górzysty. W części południowej terenu wzniesienia i spadki terenów są dużo większe niż w części północnej. Pasma górskie rozcinają cieki wodne, które w większości spływają w kierunku północnym do największego cieku wodnego położonego w północnej partii arkusza. Uwagę zwraca bardzo zróżnicowana morfologia terenu. W północnej części stoki przeważają stoki słabo i umiarkowanie nachylone, w południowej stoki silnie nachylone i strome.
Stoki stromo nachylone (20-30˚) przeważają w części południowej. Zajmują one znaczą część grzbietów. Procesy tu występujące to silne zmywy i takie ruchy masowe jak obrywanie i odpadanie. Widlasty układ grzbietów, wyróżnić można główne pasmo o przebiegu wschód-zachód, odchodzą grzbiety boczne, między którymi w wyniku erozji wgłębnej powstały doliny V-kształtne. Obszary te są zalesione, trudno dostępne i nie nadają się do zabudowy.
Znaczny udział w południowej części mapy mają również stoki silnie nachylone(10-20˚). Procesy występujące na tego typie obszarze to silne bruzdowe spłukiwanie, silne spełzywanie, soliflukcja, osuwanie. Nie należy na takich terenach prowadzić zabudowy. Obszary gdzie występują stoki silnie nachylone, podobnie jak w przypadku stoków stromych w opisywanym arkuszu są zalesione. Nie prowadzi się tu również prac rolniczych. Nie występują tu drogi, których budowa jest utrudniona.
Stoki, które są bardzo silnie nachylone(ponad 30˚) występują tylko lokalnie. Są to miejsca w górnych partiach najgłębiej wciętych dolin V-kształtnych. Na obszarach takich zaobserwować można takie procesy jak odpadanie i obrywanie. Są to obszary w całości zalesione, bez żadnych perspektyw dla budownictwa ani rozwoju infrastruktury drogowej. W północnej części arkusza przeważają tereny słabo i umiarkowanie nachylone(2-10˚). NA terenie tym spłukiwanie jest niewielkie, nie obserwuje się ruchów masowych. Obszar ten może być wykorzystany pod zabudowę. Jest tu zlokalizowana wieś Jawornik oraz okoliczne małe osiedla. Tutaj koncentruje się cała zabudowa występująca w obrębie tego fragmentu arkusza. Niewielkie nachylenie sprzyja budowie dróg a także stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz