Ergonomia - strona 22

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1183

ukształtowana na gruncie nauki organizacji i zarządzania lub innych nauk praktycznych (ergonomii, informatyki...

Metody w organizacjach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323

, ukształtowane na gruncie nauki organizacji i zarządzania lub w innych naukach praktycznych (ergonomii...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1617

ukształtowana na gruncie nauki organizacji i zarządzania lub innych nauk praktycznych (ergonomii, informatyki...

Zagadnienia do egzaminu ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1491

: badania fizjologii, psychologii i socjologii pracy, ergonomii i inne. Wyróżniamy metody: - tradycyjną...

Zachowania organizacyjne - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Jaworska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2653

z którymi pracuje: współpracownicy, przełożeni, podwładni miejsce pracy: ergonomia stanowiska pracy...

Zarzadzanie jakością - UE, wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2954

, stosowanie sprzętu ochronnego, ergonomia) czynniki fizyczne (ciepło, oświetlenie, wilgotność, higiena...

Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Formy zatrudniania Umowa o pracę Umowy cywilno-prawne Na czas nieokreślony  Elastyczne formy zatrudnienia Umowa o dzieło Umowa zlecenie Umowy ustne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  (Dz.U. Nr 24 poz. 141 z 1974 z poź. zm.) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  o zatrudnianiu pracowników tymc...

Skrzyżowania i ronda - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Drogi wodne i porty
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1841

wzroku b) jakośd okularów c) daltonizm  Cechy i ergonomia pojazdu: a) Wpływ karoserii, b) Wpływ...

Statystyka - teoria i zadania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Zadanie 1 (Przykład zaczerpnięty z pacy mgr Z.Szczurka [2011...