Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - strona 1 Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - strona 2 Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Formy zatrudniania Umowa o pracę Umowy cywilno-prawne Na czas nieokreślony  Elastyczne formy zatrudnienia Umowa o dzieło Umowa zlecenie Umowy ustne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  (Dz.U. Nr 24 poz. 141 z 1974 z poź. zm.) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  (Dz.U. Nr 166,  poz. 1608 z 2003 z póź. zm.) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 z 1964 r. z póź. zm.)  • praca w niepełnym wymiarze  czasu • praca na zastępstwo • praca tymczasowa • praca na wezwanie • telepraca • samozatrudnienie • spółdzielcza umowa o pracę • umowa z tytułu powołania • umowa z tytułu mianowania • umowa z tytułu wyboru Umowa o pracę na czas nieokreślony Podstawową formą prawną, w ramach, której zatrudnia się pracowników, jest stosunek pracy. Łączy się on z systemem  gwarancji i przywilejów pracowniczych, takich jak: •zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę, •prawo do płatnego urlopu,  •wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego,  •szczególną ochronę niektórych grup pracowników, •unormowanie czasu pracy,  •zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w szczególnych  przypadkach, •obowiązek zastosowania określonych procedur przy wypowiadaniu umów . Właśnie dzięki tym przywilejom stosunek pracy jest najbardziej  korzystną formą zatrudnienia dla pracowników i jednocześnie  powodem wysokich kosztów dla pracodawców. Praca na czas określony. Praca tymczasowa. Leasing.   Elastyczne formy zatrudnienia. Przyjęto podział umów o pracę na ich rodzaje, a jako kryterium przyjęto czas  trwania stosunku pracy oraz spełnienia przez nie dodatkowych celów; • na czas określony  • na czas wykonania określonej pracy • w celu przygotowania zawodowego (rotacja) na okres próbny Polityka personalna zakłada z reguły, iż na „wejściu” osoby takie związane są umową na okres próbny,  a w razie ich pozytywnej weryfikacji zatrudnienie jest kontynuowane w ramach umów o pracę na czas  określony (w przypadku pracowników sezonowych – na czas wykonania określonej pracy). Umowa o pracę  na okres próbny  ma charakter fakultatywny i jej celem dodatkowym jest weryfikacja  przydatności zawodowej pracownika. Wypowiedzenie ( w każdej chwili) tej umowy przez pracodawcę nie musi być uzasadnione ani konsultowane z organizacją związkową. W razie niezgodnego z prawem  wypowiedzenia takiej umowy pracownik może domagać się tylko odszkodowania w wysokości  wynagrodzenia za czas, do jakiego umowa miała trwać. Wypowiedzenie umowy o pracę  na czas określony  w przypadku wprowadzenia do nich klauzuli, (o  możliwości zwolnienia) również nie podlega obowiązkowi podania przyczyny wypowiedzenia ani  konsultacji z organizacją związkową. Rozwiązanie umowy na czas określony wskutek upływu czasu, na  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz