Energia wiązania - strona 11

Fizyka - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

promieniowania. Za słabo związany uważamy przy tym elektron, którego energia wiązania w atomie, cząsteczce...

Model Bohra atomu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

! • „Najprostsze” rozwiązanie: funkcja wykładnicza a stąd: i (energia wiązania) • „Promień” atomu wodoru: , a stąd...

Powierzchnia ciał stałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

różne liczby koordynacyjne tych atomów (odpowiednio i ). Dla uproszczenia zakładamy, że energia wiązania...

Wprowadzenie do chemii - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Parametry wiązań Si–X i C–X Wiązanie Si – Si Si – C C-C Energia wiązania [kJ/mol] 222 369 334 Długość...

Chemia materiałów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1470

danej substancji. W metodzie topnienia strefowego wykorzystuje się różnicę energii wiązania atomów...

Modele atomu Bohra - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

! • „Najprostsze” rozwiązanie: funkcja wykładnicza a stąd: i (energia wiązania) • „Promień” atomu wodoru: , a stąd...

Elementy fizyki jądrowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

a s w yn i k a z energii wiązania jądra, gdyż powstanie trwałego jądra jest wynikiem działania dużych...

Fizyka - Promienie X

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

w stanie wysoko wzbudzonym ponieważ ubył elektron o dużej energii wiązania. Atom ostatecznie powróci...