Chemia materiałów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Kompozyty - charakterystyka, budowa, podział
Biomateriały - charakterystyka, materiały bioceramiczne i węglowe
Nanoproszki - charakterystyka
Struktura ceramiki kaolinitu
Chemiczna depozycja par CVD
Bateria słoneczna - zasada działania
Przykłady (wzory) substancji nieorganicznych i organicznych które znalazły zastosowanie w warstwach promienioczułych do obrazowanie
Na przykładzie halogenków srebra wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem obrazu utajonego, reakcja fotolizy AgHal.
Topienie strefowe metoda uzyskiwania dużych monokryształów i oczyszczania z domieszek kryształów półprzewodnikowych. Polega na wielokrotnym (np. tysiąckrotnym) topieniu i rekrystalizowaniu, odbywającym się w wąskiej strefie przesuwanej wzdłuż kryształu danej substancji. W metodzie topnienia strefowego wykorzystuje się różnicę energii wiązania atomów domieszek i atomów własnych w krysztale, powodującą częściową separację atomów w czasie krystalizacji, co pozwala otrzymywać monokryształy germanu lub krzemu o czystości 99,9999999999%. Proces wielkopiecowy
Proces wielkopiecowy, proces prowadzony w wielkim piecu i obejmujący: doprowadzanie surowców (rud żelaza, koksu, topników) przez górną część pieca, wdmuchiwanie (od dołu) gorącego powietrza i gazów spalinowych, redukcję tlenków żelaza do metalu, oddzielenie skały płonej, spust surówki i żużla, odprowadzenie gazów wielkopiecowych.
Składniki
Rudy żelaza: hematyt Fe2O3, magnetyt Fe3O4 zanieczyszczone SiO2 Koks
Topniki: wapień CaCO3, dolomit CaMg(CO3)2 Gorące powietrze
Reakcje tworzenia gazowych reduktorów
Reakcje redukcji tlenków żelaza
Reakcje tworzenia żużlu
Reakcje tworzenia zanieczyszczeń
Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie powłok niklowych
Otrzymywanie na drodze elektrolizy roztworu NiSO4 i NiCl2 - kąpiel Wattsa lub metodami chemicznymi
Właściwości
Duża twardość
Odporność na czynniki atmosferyczne
Odporność na korozje
Odporność na ścieranie
Zastosowanie
Wyroby dekoracyjne
Armatura wodna
Części samochodowe Do jakiej grupy należy sialon, skład, wzór, właściwości
Ceramika nowoczesna
Otrzymywany w wysokotemperaturowej reakcji tlenku glinu i azotku krzemu


(…)

…. Jest wykorzystywane w ogniwach fotowoltaicznych. Energia fotonu padającego na powierzchnię materiału jest pochłaniana przez elektrony, które mogą przenieść się do pasma przewodnictwa gdy energia fotonu jest większa niż szerokość pasma wzbronionego. Biodegradacja To biochemiczny rozkład substancji sztucznych pod wpływem naturalnych czynników takich jak światło słoneczne, powietrze, woda, organizmy żywe. Polimer → depolimeryzacja → mineralizacja Fotochemia, prawo Grotthusa-Drapera i Einsteina-Starka, czułość ogólna układu promienioczułego, zdolność rozdzielcza układu promienioczułego, czułość spektralna układu promienioczułego
Fotochemia - dział chemii zajmujący się reakcjami, które zachodzą pod wpływem działania promieniowania elektromagnetycznego
Prawo Grotthusa-Drapera - promieniowanie musi zostać zaabsorbowane…
… na danej warstwie po jej wywołaniu pojawienia się pierwszych śladów obrazu
Zdolność rozdzielcza układu promienioczułego - zdolność rejestrowania określonej liczby linii na 1 mm obrazu, mierzy się ją przez fotografowanie wzorca składającego się z grup linii na przemian czarnych i białych o określonej grubości posługując się obiektywem o zdolności rozdzielczej znacznie przekraczającej zdolność rozdzielczą…
… butylenu
PC - poliwęglan
POM - polioksometylen
PA - poliamid
PP - polipropylen
Polimery specjalne
PPS - polisiarczek fenylenu
LCP - polimery ciekłokrystaliczne
PES - polieterosulfon
PEEK - polieteroeteroketon
PI - poliimidy
SPS - polistyren syndiotaktyczny Pojęcia: monomer, mer, polimer
Monomer - cząstki tego samego lub rożnych związków, o niedużej masie, które w wyniku reakcji polimeryzacji dają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz