Chemia materiałów

note /search

Chemia materiałów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2184

Włókno- podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem. Zwykle przyjmuje się, że włóknem jest struktura, której długośd jest minimum 100 razy większa od jej przekroju. Włókna występują zarówno w materiałach naturalnych jak i pr...

Chemia materiałów- zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 2296

Materiały ceramiczne Jakie wielkości decydują o wielkości kryształu? Kiedy struktury są stabilne? Najczęstsze liczby koordynacyjne. O wielkości i strukturze kryształów w materiałach ceramicznych decyduję ładunki oraz wielkość anionów i kationów budujących te kryształy i

Światłowody- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1078

Światłowody –medium transmisyjne stanowiące czyste szklane włókno kwarcowe otoczone nieprzeźroczystym płaszczem wokół centralnie położonego rdzenia. Głównym zadaniem światłowodów jest przesyłanie informacji, optyczny na elektryczny i...

Kompozyty- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3514

Kompozyt – materiał o strukturze niejednorodnej, złożony z dwóch lub więcej komponentów (faz) o różnych właściwościach. Właściwości kompozytów nigdy nie są sumą, czy średnią właściwości jego składników. Najczęściej jeden z kompenentów stanowi lepiszcze, które gwarantuje jego spójnośd, twardośd, ...

Materiały światłoczułe- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3661

Materiały promienioczułe – Cz. MURA PYTANIA!! 1.Omów typy fotochemicznych reakcji fotolizy, fotoaddycji, fotoredoks, fotopolimeryzacja, fotoizomeryzacja 2.Wyjaśnij pojęcia: obraz utajony, obraz negatywny i pozytywny obraz reliefowe, obraz wielotonalny i punktowy, materiały zdjęciowe, reprodukc...

Ciekłe kryształy

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1883

Ciekłe kryształy – Jarosław Myśliwiec (pok. 402 A2) Kryształ- ciało stałe, które charakteryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu we wszystkich kierunkach. Daje się opisać jako periodyczne w trzech wymiarach fizycznej przestrzeni, powtarzanie się pewnego zespołu atomów jonów lub cząsteczek....

Chemia materialow- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1533

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Wykład nr 14: Chemia materiałów stosowanych w zapisie informacji Z cyklu wykładów: Chemia materiałów Wykład 2 godz./tyg. WT, 13.15-15.00 Budynek A-2, sala 310 Prowadzący: dr hab. in . Piotr Nowak Piotr Maciej Nowak Dr hab. in . Kierownik Za...

Galwano technika-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1491

GALWANO TECHNIKA -zajmuje się osadzaniem metodami elektrolitycznymi powłok na różnych podłożach; powłoki metalowe Substancje z których zbudowana jest powłoka mogą pochodzić z elektrolitu lub są wynikiem przetwarzania podłoża. Galwanoplastyka -grube powłoki metalowe niezwiązane trwale z podłożem; -dl...

Metalurgia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2639

Metalurgia – Leszek Rycerz 113 A3 13-15 pon wt Pytania dotyczące reakcji metali z wodą kwasami zasadami Przykładowe procesy metalurgiczne ( pirogeniczne- proces wielkopiecowy, tworzenie żużla), szereg aktywności metali) Metalurgia- nauka o materiałach i technologie dotyczące metali, oraz dalsz...

Biomateriały - Bionika

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2576

BIOMATERIAŁY – ( biofunkcyjne materiały) Materiały zdolne do przyjmowania funkcji tkanek i narządów do leczenia których zostały zastosowane; biomateriał- każda substancja inna niż leż lub kombinacja substancji naturalnych lub syntetycznych, której zadaniem jest uzupełnienie lub zastąpienie tkane...