Chemia materiałów- zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia materiałów- zagadnienia - strona 1 Chemia materiałów- zagadnienia - strona 2 Chemia materiałów- zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Włókno- podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, która charakteryzuje się
znaczną długością i niewielkim przekrojem. Zwykle przyjmuje się, że włóknem jest struktura, której
długośd jest minimum 100 razy większa od jej przekroju. Włókna występują zarówno w materiałach
naturalnych jak i produkowanych przez człowieka. Niektóre materiały są wykonane prawie wyłącznie
z włókien, podczas gdy w innych włókna stanowią tylko jeden z elementów wzmacniających ich
strukturę.
Najbardziej znane włókna to:
-włókna naturalne:
-Włókna pochodzenia roślinnego (celulozowe) występujące w wielu roślinach włóknistych,
takich jak len, bawełna, konopie, ramia, juta, sizal
-Włókna pochodzenia zwierzęcego (białkowe); jedwab, wełna, sierśd i włosy;
-Włókna mineralne występujące naturalnie w wielu minerałach takich jak azbest,
-Włókna sztuczne (syntetyczne)
- oparte na celulozie (octan celulozy)
-oparte na syntetycznych polimerach ( nylon, aramidy, włókna poliakrylonitrylowe, włókna
poliestrowe, włókna poliuretanowe,
-Włókna szklane
Celuloza- (C6H10O5)n jest to nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd, o cząsteczkach złożonych z
kilkunastu do kilkuset tysięcy jednostek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi;
celuloza jest podstawowym składnikiem ścian komórkowych roślin
Azbest- grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włóknistej; nazwa nie określa
konkretnego minerału lecz dotyczy minerałów krzemianowych tworzących włókna; dobre włókno o
super właściwościach- szkodliwe, trwałe, ognioodporne, użyteczny w klockach hamulcowych
Włókna sztuczne (octan celulozy) [(C6H7O2)(OOCCH3)3)N
-bezbarwne ciało stałe
-otrzymuje się działając kwasem octowym lub jego bezwodnikiem na celulozę w obecności kwasu
siarkowego lub chlorku cynkowego jako katalizatora
-octan celulozy jest termoplastem odpornym na działanie wody, olejów, tłuszczów, rozpuszczalny w
acetonie, trudnopalny; zastąpił celuloid;
Nitroceluloza (NC)- mieszanina azotanów(V)celulozy – estrów celulozy oraz kwasu azotowego;
[C6H7O2(OH)3-X(ONO2)X]n (x=1,2,3stopieo utlenienia) Maksymalna zawartośd azotu w nitrocelulozie
wynosi 14,14%, co odpowiada tri azotanowi(V)celulozy [C6H7O2(ONO2)3]n
Włókna sztuczne
- Nitroceluloza o zawartości 10-12% azotu – bawełna kolodionowa
12-14%
- bawełna strzelnicza
Właściwości
-silne właściwości wybuchowe,
-łatwopalna
-może ulec samozapłonowi, jeżeli zawiera resztki kwasów
-temperatura zapłonu ok. 200ºC
-dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych ( np. alkohol etylowy, aceton, benzen)
-nierozpuszczalny w wodzie
-powoli rozkłada się pod wpływem ciepła
-mała wrażliwośd na wstrzasy, sucha nitroceluloza jest słabo wrażliwa na bodźce mechaniczne,
-zapala się pod wpływem iskry, ciepła, płomienia
-wygląd zewnętrzny zależy od wyglądu celulozy przed estryfikacją – nie ulega zmianie
Nylon ( nazwa pochodzi od nazw miast New York i London, gdzie naukowcy pracowali nad
polimerami)- syntetyczny polimer, rodzaj poliamidu służący do wytwarzania włókna syntetycznego o
bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwid; stosowany przede wszystkim
do produkcji dzianin, tkanin, lin i żyłek.
Tkanina – wyrób włókienniczy płaski powstający przez splecenie ze sobą (według założonego splotu)
wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku. Proces wytwarzania tkaniny nazywa się
tkaniem i wykonywany jest na krosnach tkackich (ręcznych lub mechanicznych). Półproduktem do
produkcji tkanin jest przędza tkacka.
Dodatkowe informacje:
alkohol i woda- mieszają doskonale- roztwór jednofazowy homogeniczny
dwufazowe- olej i woda
polistyren- opakowanie na mąkę, kuwety, ( małe właściwości wytrzymałościowe)
modyfikacja fizyczna- mieszamy z elastomerem( np. kauczukiem)
wytłoczyna – to co wychodzi z wytłaczarki, bardzo jednorodny(nie kompozyt)
kompozyty z włóknem szklanym- włókna szklane- duża wytrzymałośd mała elastycznośd, poliamidmała wytrzymałośd duża elastycznośd
atchezja- zerwanie styku, nie powoduje zmian chropowatości powierzchni.
Włokna węglowe równie wytrzymałe jak szkło i lekkie
Włókna syntetyczne- włókno poliamidowe- opona
kord- czynnik wzmacniający
włókna syntetyczne, sztuczne- [ Najlon] - nylon – od Nowego Jurku- miedzy tymi miastami
podróżował twórca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz