Ciekłe kryształy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciekłe kryształy - strona 1 Ciekłe kryształy - strona 2 Ciekłe kryształy - strona 3

Fragment notatki:

Ciekłe kryształy – Jarosław Myśliwiec
(pok. 402 A2)
Kryształ- ciało stałe, które charakteryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu we
wszystkich kierunkach. Daje się opisać jako periodyczne w trzech wymiarach fizycznej
przestrzeni, powtarzanie się pewnego zespołu atomów jonów lub cząsteczek.
Ciecz- stan skupienia materii- pośredni między ciałem stałym a gazem w którym fizycznie
trudno zmienia się objętość a łatwo zmienia kształt. W skutek tego ciecz przyjmuje kształt
naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się aby
wypełnić je całe.
Ciekły kryształ- nazwa fazy pośredniej między ciekłym i krystalicznym stanem skupienia
materii która charakteryzuje zdolność do płynięcia, charakterystyczna dla cieczy i
jednocześnie daleko zasięgowe uporządkowanie tworzących je cząsteczek podobnie jak to ma
miejsce w kryształach.
Właściwości anizotropowe/ izotropowe (Izotropia-charakterystyczna cecha ciał polegająca na
tym, że we wszystkich kierunkach wykazują one te same właściwości fizyczne)
Rodzaje faz ciekłokrystalicznych
-termotropowe ( zmieniają swoje właściwości pod wpływem temperatury)
-nematyki (ułożenie cząsteczek , że są one zorientowane w tym samym kierunku)
-smektyki` (jedna molekuła obok drugiej, tworzą warstwy; wyróżniamy Typ A i C)
-skręcone nematyki- cholesteryki ( uporządkowanie wzdłuż osi X i Y; typu C i A
-liotropowe ( niewielkie zastosowanie)
-micele
-lamele
(-Fototropowe – substancje które zmieniają swoje właściwości pod wpływem światła)
Uporządkowanie
-pręto-podobne ( pręty połączone ze sobą „linami”)
-dyskotyczne ( walce nałożone na siebie)
Pod wpływem różnych przejść fazowych ten sam związek może mieć różne rodzaje i typy
BUDOWA CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW
k- kryształ
n- nemetyk
i-Ciecz izotropowa
Parametr porządku S = ½ ( 3cos^2 θ-1)
Θ- kąt miedzy długą osia molekuły ciekłego kryształu a direktorem n.
Wersor n- direktor
S 0,9 – krształ
0

(…)

… z anizotropią dielektryczna decydują
o napięciu progowego, powyżej którego następuje zmiana orientacji direktora nemetyka.
Właściwości tego napięcia nazywana a jest progiem Frederiksa ( molekuła ustawia się na
kierunek pola elektrycznego)
Ciało krystaliczne jako Materiał dwójłomny- ( ma dwa współczynniki załamania), czyli
takie które charakteryzowany jest przez dwa współczynniki załamania światła n0, niezależny
od kierunku padania i propagacji swatał oraz nadzwyczajny; który tę zależność wykazuje.
Dwójłomność optyczna jest definiowana jako różnica nadzwyczajnego i zwyczajnego
współczynnika załamania
∆n=ne-n0
Powrót molekuły ze stanu wymuszonego zewnętrznym polem elektrycznym do stanu
podstawowego w jego nieobecności opisywany jest stałą czasową relaksacji układu
Anizotropia dielektryczna –dodatnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz