Energia wiązania - strona 10

Pytania i odpowiedzi - fizyka

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 812

jądra atomowego powstałego z N neutronów o masie mn, z Z protonów o masie mp i energii wiązania Ew...

Dyfrakcja - rozchodzenie się fal

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

wiązania watomie, cząsteczce lub sieci krystalicznej jest znacznie niższa, niż energia padającego fotonu...

Dyfrakcja jako zjawisko fizyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

wiązania watomie, cząsteczce lub sieci krystalicznej jest znacznie niższa, niż energia padającego fotonu...

Struktury odmian alotropowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

stanach, to typy struktur krystalicznych naleŜą do grup nieporównywalnych. Energia wiązań w kryształach...

Kinetyka i elektrochemia-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1631

w procesie elektrolizy. Opisz adsorbcję fizyczną i chemiczną- energię wiązania i zależność od temperatury...

Zadania z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

termocheminych energii wiązań. Oczywiście, w reakcji występują reagenty w fazie ciekłej, co uniemożliwia...

Analiza lądowa - Wykład6

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

) (charakterystyczne) Ponieważ elektrony wewnętrzne charakteryzują się wysoką energią wiązania, to długość...