Emisja zanieczyszczeń - strona 8

Spalanie fluidalne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Długosz
  • Spalanie paliw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

jest konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych ( SO2 i NOx) z kotłów węglowych oraz potrzeba spalania...

Zakazy i nakazy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Polityka ekologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Nakazy dotyczą: Ograniczenia produkcji ze względu na nadmierną emisję zanieczyszczeń Zamknięcia zakładu...