Zasady projektowania energooszczędnych budynków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady projektowania energooszczędnych budynków - strona 1 Zasady projektowania energooszczędnych budynków - strona 2 Zasady projektowania energooszczędnych budynków - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PROJEKTOWANIA  ENERGOOSZCZĘDNYCH  BUDYNKÓW  KLASYFIKACJA BUDYNKÓW POD WZGLĘDEM  JAKOŚCI ENERGETYCZNEJ,  BUDYNKI ZRÓWNOWA ONE ZE ŚRODOWISKIEM 1. BUDYNEK A OCHRONA ŚRODOWISKA • Budynek  - miejsce  ycia  człowieka,  jest  elementem  niszczącym naturalne środowisko w znaczącym stopniu.  Idee  zrównowa onego  rozwoju  zobowiązują projektantów  do  projektowania  budynków  przyjaznych  ś rodowiskowo,  tzn.  przede  wszystkim  oszczędzających  zu ycie energi  na wszystkich etapach istnienia, a tak e  zmniejszających  emisję zanieczyszczeń w  trakcie  eksploatacji  oraz  odpowiadających  potrzebom  u ytkowym, ekonomicznym i kulturowym. • Budynek  inteligentny  z  zało enia  powinien  oszczędzać energię,  bo  jest  to  główne  źródło  oszczędzania  w  kosztach  utrzymania.  Zastosowanie  nowoczesnych  technologi   daje  gwarancje  obni enia  emisji  zanieczyszczeń do minimum. BUDYNEK – ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I STRAT ENERGETYCZNYCH Niszczenie środowiska naturalnego powodują: • eksploatacja budynku, • procesy jego wznoszenia,  • produkcja materiałów budowlanych i wyposa enia budynków; Od  lat  wspierane  są działania  zmierzające  do  ograniczenia  negatywnej presji środowiskowej przemysłu budowlanego – promując  budownictwo  ekologiczne,  energooszczędne.  Wią e  się to  z  wprowadzaniem nowych  materiałów  budowlanych,  nowych  systemów  ogrzewania i chłodzenia, oraz nowej filozofi  w projektowaniu. Ponadto  promuje  się korzystanie  z  alternatywnych  źródeł energi ,  przede wszystkim słońca, oraz hybrydowych systemów wentylowania,  chłodzenia i ogrzewania budynków. „RECYKLING, REUSING, RETROFITTING” budynków i ich elementów składowych • RECYKLING – ponowne wykorzystanie surowców ze zniszczonych elementów budowlanych w produkcji nowych  elementów, lub jako surowiec dla innych produktów (np. tworzyw sztucznych termoutwardzalnych); • REUSING – ponowne zamontowanie pewnych elementów po ich uprzednim odnowieniu (np. ścianki działowe lub  materiały konstrukcyjne tj. płyty stropowe z rozbieranego budynku wykorzystywane do nowowznoszonych budynków); • RETROFITTING – ODNOWIENIE CAŁEGO BUDYNKU Z RÓWNOCZESNYM PODNIESIENIEM JAKOŚCI BUDYNKU  W ZAKRESIE OSZCZĘDZANIA ENERGII. W  naszej  szerokości  geograficznej  podstawowym  wydatkiem  eksploatacyjnym,  jednym  z najwy szych,  jest  ogrzewanie  budynku  w  okresie  jesienno-zimowym.  W  przewa ającej  liczbie  obiektów  do  ogrzewania  wykorzystuje  się 

(…)

…:
• powiększenie efektu cieplarnianego (energia niezbędna w procesie
produkcji wytwarzana jest z węgla kamiennego);
• wytwarzanie substancji szkodliwych dla zdrowia (produkcja cementu,
materiałów elbetowych, stali budowlanej, tworzyw sztucznych, metali kolorowych,
produkcja i stosowanie farb i lakierów oraz środków chemicznych niezbędnych w
budownictwie);
PROCES BUDOWY
Proces budowy stanowi ciąg zniszczeń…
… w bilansie
ciepła.
W szczególności systemy aktywne polegają na:
• Zastosowaniu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych do
pozyskiwania energii elektrycznej, mechanicznej, cieplnej;
• Stosowaniu automatycznego sterowania osłonami zabezpieczającymi
pomieszczenia przed nadmierną insolacją;
• Automatycznym sterowaniu systemami HVAC pozwalającymi na ich
monitorowanie i oszczędzanie energi poprzez…
…);
• Zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery
(przeciwdziałanie zmianom klimatu);
• Zmniejszenie dziury ozonowej (likwidacja
chłodzenia opartego na freonie);
• Zmniejszenie emisji CO2 i związków S
(siarki) do atmosfery (powstają przy
produkcji energii elektrycznej, przy
spalaniu węgla)
Budynek energooszczędny to budynek, w
którym zastosowano przynajmniej jeden z
systemów:
•Pasywny system oszczędzania energii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz