Instalacje wewnętrzne - ciepłownictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje wewnętrzne - ciepłownictwo - strona 1 Instalacje wewnętrzne - ciepłownictwo - strona 2 Instalacje wewnętrzne - ciepłownictwo - strona 3

Fragment notatki:


Instalacje wewnętrzne • Ogólny schemat instalacji: 1.Źródło (ciepła, chłodu, powietrza) 2.Przewody (rury, kanały wentylacyjne) 3.Odbiornik (ciepła, chłodu, powietrza) 4.Układ automatycznej regulacji Paliwa w systemach grzewczych 1.Węgiel kamienny i inne 2.Olej opałowy 3.Gaz ziemny 4.Gaz płynny 5.Biomasa 1.Energia elektryczna 2.Geotermia 3.Energia słoneczna 4.Biogaz 5.Ciepło odpadowe 6.Spalanie odpadów 7.Energia jądrowa 8.Inne Konwencjonalne: Inne: Węgiel kamienny Zalety Wady • Atrakcyjna cena • Paliwo krajowe (?); własne zasoby • Łatwy transport i składowanie  (można go przewozić i składować  nawet w papierowych workach) • Niskie koszty inwestycyjne związane  ze składowaniem • Małe wymagania co do obsługi  • Duża emisja zanieczyszczeń (?) (SOx,  NOx, CO, pył) • Niekorzystny bilans CO2 • Konieczność składowania paliwa • Ograniczone możliwości kontroli  procesu spalania (paliwo stałe — słabe zmieszanie paliwa z  powietrzem) • Konieczność usuwania popiołu i  żużla  • Ręczna obsługa kotłowni (koszty osobowe) • Zapylenie pomieszczeń kotłowni (?) Olej opałowy Zalety Wady • Mała emisja zanieczyszczeń • Precyzyjna kontrola procesu spalania • Zautomatyzowana obsługa kotłowni • Łatwy transport  • Wysoka cena (akcyza) • Paliwo strategiczne niedostępne w  Polsce (cena zależy od sytuacji  geopolitycznej) • Znaczne koszty inwestycyjne • Ryzyko lokalnego zanieczyszczenia  środowiska wskutek wycieku • Wysokie wymagania co do  szczelności zbiorników  magazynowych Gaz ziemny Zalety Wady • Bardzo mała emisja zanieczyszczeń • Precyzyjna kontrola procesu spalania • Zautomatyzowana obsługa kotłowni • Łatwy transport (w zasięgu sieci  gazowej) • Nie ma konieczności magazynowania  u odbiorcy  • Paliwo sprowadzane z zagranicy (ok.  2/3 zapotrzebowania) • Prognozowany wzrost ceny w  najbliższych latach • Znaczne koszty inwestycyjne sieci  gazowej • Dostępność ograniczona zasięgiem  sieci gazowej • Niebezpieczeństwo wybuchu Gaz płynny Zalety Wady • Bardzo mała emisja zanieczyszczeń • Precyzyjna kontrola procesu spalania • Zautomatyzowana obsługa kotłowni • Dostępność uzależniona od dostaw  gazu ziemnego i ropy naftowej do  rafinerii • Znaczne koszty inwestycyjne • Transport w szczelnych zbiornikach  pod ciśnieniem • Konieczność magazynowania w  ciśnieniowych zbiornikach w pobliżu  kotłowni • Ograniczenia związane z  projektowaniem i usytuowaniem 

(…)

… (zagazowanie)
– w postaci przetworzonej jako trociny, brykiety, pelet i
inne
– odpady, kora, igliwie, zrębki, gałęzie, wióry i inne
2. 2.Słoma
– prasowne bloki (baloty)
– pelety
3. 3.Rośliny energetyczne
– gatunki o dużym rocznym przyroście masy, takie jak
wierzba, miskant olbrzymi lub malwa pensylwańska
– ziarna zbóż np. owsa
Biomasa
Biomasa
Zalety
Wady
• Zasoby odnawialne
• Dość niska wartość opałowa…

– pomieszczenia (powierzchnia)
– składu paliwa
– wentylacji i przewodów spalinowych
Długi okres efektywnego użytkowania urządzeń
grzewczych
Asortyment węgla
Asortyment
Wartość opałowa
MJ/kg
Gęstość nasypowa
kg/m3
Uziarnienie
mm
Kostka
25
800
100-200
Orzech
25
740 – 780
50 – 100
Orzech II
26
720 – 750
25 - 50
Groszek
26
750
12 - 25
Miał
23
820 – 860
0 - 25
EKO groszek
21 - 28
5 - 25
Ceny paliw
paliwo
Wart…

• Parowe
– z grawitacyjnym spływem skroplin (do kotła)
– z przepompowaniem skroplin (zbiornik kondensatu)
(przewody kondensatu zalane* / niezalane)
• Powietrzne
– grawitacyjne (ruch powietrza w przewodach wywołany
– różnica gęstości powietrza w ogrzewanym powietrzu i
nawiewanego)
– z przepływem wymuszonym (ruch powietrza w
– przewodach wywołany praca wentylatora)
Źródło lokalne
Regulacja centralna
Zawór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz