Źródło ciepła-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródło ciepła-opracowanie - strona 1 Źródło ciepła-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZRÓDŁO CIEPŁA:
WEZEŁ CIEPŁOWNICZY t.j. zespół urzadzen służacy do:
(1) przekazywania ciepła; (2) przetwarzania temperatury i cisnienie czynnika grzewczego; (3) pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzewczego; (4) rejestracji mierzonych wielkosci; (5) zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury; (6) wymuszenia krażenia czynnika grzewczego w instalacji.
KOTŁOWNIA t.j. zespół urzadzen, w których dzieki spalaniu paliw lub przy użyciu elektrycznosci, wytwarzany jest czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujacych się w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci; w skład zespołu wchodza także urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzewczego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzewczego.
KOTŁOWNIA - LOKALNA - zasilajaca jeden obiekt ogrzewany - OSIEDLOWA (rejonowa, zakładowa) - zasilajaca czynnikiem grzewczym wiecej niż jeden obiekt ogrzewany (wiecej niż jedna czesc wewnetrzna instalacji) poprzez czesc zewnetrzna instalacji
- WBUDOWANA - znajdujaca sie w obiekcie ogrzewanym w odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci - OGNIOWO-POWIETRZNA -z piecem (piecami) zawierajacym palenisko na paliwo stałe, ciekłe lub gaz, połaczone z przeponowym wymiennikiem ciepła, w którym ogrzewane jest powietrze krażace w instalacji ogrzewania powietrznego.
KOCIOŁ Kotły grzewcze - kotły posiadajace określone cechy budowy, parametry czynnika grzewczego oraz wydajnosc cieplna; zalicza sie do nich kotły parowe niskopreżne (do 1 MW) oraz kotły wodne, o mocy nie przekraczajacej 1 MW i temperaturze wody na wylocie nie wiekszej niż 115oC, które sA stosowane do celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, w suszarnictwie, do zasilania w ciepło urządzeń pralni, kuchni, technologii itp. (PN-70/H - 83136).
Inne urzadzenia: grzejniki, urzadzenia zabezpieczajace (urzadzenia, które zabezpieczaja instalacje c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury i cisnienia lub tylko cisnienia), naczynie wzbiorcze systemu otwartego, naczynie wzbiorcze przeponowe, urzadzenie stabilizujace (utrzymuje cisnienie w instalacji w okreslonym zakresie), urzadzenia kontrolno-pomiarowe (wskazujace lub rejestrujace poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji), urzadzenia alarmowe (sygnalizujace w sposób optyczny lub akustyczny osiagniecie parametrów granicznych) odpowietrzenie (zespół urzadzen, armatury i rurociągów, przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza i nierozpuszczonych gazów z całej instalacji c.o. lub jej czesci), pompa obiegowa, armatura odcinajaca, regulacyjna, zwrotna,urzadzenia filtracyjne urzadzenia do napełniania instalacji (i uzupełniania wody).
Zużycie ciepła/paliwa wzór Hottingera ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz