Emisja zanieczyszczeń - strona 7

Energia słoneczna - kolektory słoneczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

. Energia słoneczna - zalety: - brak emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i gazów cieplarnianych - łatwe...

Podział wód naturalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

rzeki *sposób użytkowania wód *głębokość zbiorników wodnych i ich położenie w stosunku do źródeł emisji...

Używanie biopaliw-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

wytrzymałość gumowych uszczelniaczy Wpływ zasilania silnika diesla biopaliwem na emisję zanieczyszczeń...

Wykład V- przemysł

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

, choroby cywilizacyjne) Ekologiczne (deficyt wody, degradacja lasów, duża emisja zanieczyszczeń...

Nowoczesne prawo ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

 potrzeba racjonalnej gospodarki zasobami konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń planowanie...