Emisja zanieczyszczeń - strona 6

SYSTEM ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

z czynników życia. Obecnie istnieje szereg globalnych zagrożeń w atmosferze (emisja zanieczyszczeń...

Analizy przedprywatyzacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

prowadzonej emisji zanieczyszczeń do powietrza, -analizę procesów technicznych i technologicznych...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

. Skutki dla środowiska które wynikają z projektowanego przeznaczenia terenu związane z : + emisją...

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1652

, choroby cywilizacyjne) Ekologiczne (deficyt wody, degradacja lasów, duża emisja zanieczyszczeń...

Tłumiki pasywne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

, a tym samym być źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza; tłumiki dławiące, których działanie również polega...

Produkcja elektryczności-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

; - sprawność netto: co najmniej 40%; - bardzo niskie emisje zanieczyszczeń, zgodnie z dyrektywą LCP; - spełnia...