Opracowanie miniatura 2 - Ekowskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie miniatura 2 - Ekowskaźniki - strona 1 Opracowanie miniatura 2 - Ekowskaźniki - strona 2

Fragment notatki:

EKOWSKAŹNIKI są instrumentami o zastosowaniu wewnętrznym, służącymi projektantom do analizowania, projektowania i wyboru spośród różnych możliwości rozwiązań najbardziej przyjaznych ekologicznie. Stosowanie ich ma na celu tworzenie produktu lepszego pod względem ekologicznym.
EKOWSKAŹNIK jest liczbą wyrażającą wielkość wpływu środowiskowego procesów i materiałów związanych z cyklem życia określonego rodzaju produktu
EKOLOGICZNE EFEKTY PRODUKTÓW Każdy produkt oddziałuje na środowisko w pewnym określonym zakresie. Wpływ środowiskowy wiąże się z użytkowaniem produktów a konkretnie z niezbędnym do ich funkcjonowania zużyciem energii i materii.
LCA Środowiskowa analiza wszystkich faz cyklu życia produktu. Może ona służyć do: -do określania łącznego wpływu środowiskowego produktów lub do projektowania alternatywnych rozwiązań - do określenia najbardziej ważnych dla wpływu środowiskowego części jednego produktu, co pozwala projektantowi koncentrować się na ulepszaniu
SKUTKI ŚRODOWISKOWE ich działanie prowadzi do uszkodzenia ekosystemu lub stworzenia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: efekt cieplarniany, niszczenie warstwy ozonowej, zakwaszenie, eutrofizacja(zniknięcie rzadkich roślin), smog, substancje toksyczne, wyczerpywanie surowców mineralnych
ZASADY STOSOWANIA EKOWSKAŹNIKÓW Warunkiem właściwego zastosowania ekowskaźników jest wykonanie następujących kroków: -określenie celu kalkulacji ekowskaźnika, zdefiniowanie cyklu życia, określenie ilościowego charakteru materiałów i procesów, wypełnienie formularza, interpretacja wyników
ZASOBY ODNAWIALNE to takie które podlegają procesowi samo reprodukcji (samo regeneracji)
ZASOBY NIEODNAWIALNE to takie które nie podlegają procesowi samo reprodukcji
ZASOBY WYCZERPYWALNE - to takie, których tempo użytkowania przez człowieka przekracza tempo ich samo reprodukcji
PRAWNA OCHRONA PRZYRODY zagwarantowanie, za pomocą zespołu norm prawnych, takiego układu stosunków społecznych i gospodarczych które eliminowałyby szkodliwe i niepożądane zmiany środowiska
ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI PRAWNEJ -środki administracyjno prawne - najważniejsze prawne środki ochrony środowiska, pełnią funkcje prewencyjne i represyjne( nakazy, zakazy, pozwolenia, kary pieniężne) -środki cywilno -prawne - zakres działania tych środków jest ograniczony środki karno-prawne - prawo karne pełni rolę pomocniczą
EMS - centralny system zarządzania środowiskiem , który jest odzwierciedleniem międzynarodowej normy ekologicznej ISO 14001. System ten jest praktycznym narzędziem, które pomaga zrozumieć wpływ naszej działalności  na środowisko i zarządzać nim, w sposób zgodny z procedurami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz