Emisja zanieczyszczeń - strona 9

Ekowskaźniki 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

- zanieczyszczający ponosi koszty działań mających na celu ograniczyć emisje zanieczyszczeń do poziomu „znośnego stanu...

Ochrona powietrza w ochronie środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

emisja zanieczyszczeń z działalności antropogenicznej. Źródła zanieczyszczeń powietrza Zanieczyszczenie...

Strategia czystszej produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1421

jako zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na jednostkę wytworzonego...

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

ATMOSFERĘ. NAJBARDZIEJ ZAGRAŻAJĄCE SĄ EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ (PYŁY, GAZY, DYMY, PODWYŻSZENIE TEMP.) 9...