Wykład z prawnych podstaw ohrony środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z prawnych podstaw ohrony środowiska - strona 1 Wykład z prawnych podstaw ohrony środowiska - strona 2

Fragment notatki:

Chajbowicz. Notatka składa się z 2 stron.
Prawne podstawy ochrony środowiska- wykład (dr Andrzej Chajbowicz) Prawo - regułą postępowania, która wynika z ustaw.
Prawo jest utworzone i egzekwowane przez państwo.
Nośnikiem prawa jest AKT PRAWNY: generalny (zawiera jedną formę generalną , która może być wielokrotnie używana, nie konsumuje się po jednokrotnym użyciu; to AKT NORMATYWNY) i indywidualny (do konkretnego adresata, ulega konsumpcji.
Norma przepis
Przepis prawa jest CZĘŚCIĄ aktu normatywnego, np. paragraf, pkt.; jest wypowiedzią
Norma prawna jest REGUŁĄ, którą można wyinterpretować z przepisu prawa. 1 nor.pra. można interpretować z kilku aktów.
Język prawa buduje przepisy prawa. Język, którym opisujemy prawa jest J. PRAWNICZYM. Oba te języki są różne od j. potocznego. PRAWODAWCĄ jest PARLAMENT. Często treść prawa odbiega od potocznego znaczenia słowa - ZWROTY i DEFINICJE LEGALNE. Na początku akt.norm. ustawodawca definiuje niektóre definicje słowa - takie def. leg. robi się gdy akt posługuje się pojęciami o charakterze specjalistycznym.
DZIENNIK USTAW od II RP, z kancelarii ministra: drukowany gdy wydaje się niwe ustawy. Ustawa opublikowana staje się powszechna.
Prawo jest pełne fikcji, np. wg prawa w momencie opublikowania ustawy wszyscy ją znają, a tak nie jest.
27 kwiecień 2001r. - Ustawa Prawa Ochrony Środowiska - swoisty kodeks ochrony środowiska; ok. 60 definicji legalnych (np. aglomeracja - miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych; autostradą nazywa się również drogi ekspresowe; środowisko - …)
1 styczeń 1980 - Ustawa o Ochronie i Kształtowaniu środowiska
ŚRODOWISKO - ogół elementów przyrodniczych w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, w szczególności to kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat, wzajemne oddziaływania między tymi elementami. ŚRODOWISKO NATURALNE jest wolne od ingerencji człowieka. Środowisko człowieka jest przekształcone. [dobrze, że ta definicja jest szeroka, otwarta…]
Czym jest OCHRONA ŚRODOWISKA?
Jest rozumiana jako podejmowanie luba zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie RÓWNOWAGI PRZYRODNICZEJ.
Stan środowiska w RÓWNOWADZE to taki, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga: człowieka, składników przyrody żywej i pokładów tworzących przyrodę nieożywioną. Chodzi o racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (od lat 70.). Należy ustalić zasady korzystania ze środowiska.
1972r - Sztokholm - I konferencja globalna, poświęcona ochronie środowiska; podstawowym hasłem był „EKOROZWÓJ”
1992r - Rio de Janeiro - Szczyt Ziemi: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ to działanie o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym, w którym następuje proces integrowania działań (Polit. + gospod. +społ.) z zachowaniem różnorodności przyrodniczej oraz procesów przyrodniczych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli i społeczności współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.


(…)

… się w środowisku.
GENEZA WSPÓŁCZESNEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Powstało, zaczęło sie wyodrębniać w połowie lat 60. Człowiek nie od zawsze chronił środowisko. Ochrona przyrody zaczęła się w połowie XIX w., kiedy zaczęto dostrzegać wartość środowiska i ideologiczne.
Prawa ochronne wydawano już za czasów Bolesława Chrobrego, ale nie miało to pobudek idealistycznych, a jedynie pragmatyczne: to zwierz króla i do niego należy! Ot i cała historia ;)
Ochrona jelenia nastąpiła gdy dostrzeżono w nim wartość przyrodniczą, a nie tylko ekonomiczną.
W latach 70. XIX w. pojawia się po raz pierwszy ustawodawstwo o pobudkach IDEOLOGICZNYC. Słynne ustawy Sejmu Galicyjskiego, zabór austriacki, Cesarstwo Austro - Węgier. Sejm Lwowski przyjął ustawę o ochronie dzikich zwierząt właściwych Tatrom. [ że co?]
1949 - po II w.ś. - NAJLEPSZA USTAWA o OCHRONIE PRZYRODY wówczas na świecie; choć doskonała, nigdy nie została wyegzekwowana, bo były to lata gwałtownej industrializacji 1957 - Traktat Rzymski - nie zawierał ANI SŁOWA o OCHRONIE Środowiska
1966 - do tego czasu nie pojawiło się nic szczególnego, poza PRAWEM HYDROLOGICZNYM
Lata 60. - przełomowe dla ochrony środowiska - ujawniają się skutki niekontrolowanej industrializacji…
… przyrodniczych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli i społeczności współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.
[Co roku ginie X gatunków, ale czy pojawiają się nowe? Przecież ewolucja zdaje się być procesem nieprzerwanym…]
Kolejne działania ochronne mają zmierzać do zmniejszania emisji zanieczyszczeń. Chronimy środowisko, bo jest to NASZE środowisko, jednocześnie chronimy je przed działaniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz