Emisja papierów wartościowych - strona 6

Rynek kapitałowy i jego struktura

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Grażyna Szustak
  • Rynki finansowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 952

emisji papierów wartościowych danego emitenta z liczbą jego papierów wartościowych w obrocie Obsługa...

Deficyt i zadłużenie - omówienie.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

planowanego deficytu budżetu, 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów...

Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Żukowski
  • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

euro. Sekurytyzacja jest to proces którego celem jest emisja papierów wartościowych zabezpieczonych...