Emisja papierów wartościowych - strona 5

Polityka pieniężna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

a także lokat międzybankowych. Bank centralny pełni role agenta emisji papierów wartościowych, bonów skarbowych...

Sekurytyzacja - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

) SEKURYTYZACJA Sekurytyzacja aktywów polega na emisji papierów wartościowych, najczęściej obligacji...

Definicja długu publicznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

. emisji papierów wartościowych, 2. zaciągniętych kredytów i pożyczek, 3. przyjętych depozytów, 4...

Opracowane pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

polega na rezygnacji dotychczasowych klientów banków z zaciągania kredytów na rzecz np. emisji papierów...

Dług publiczny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

papierów wartościowych, które również są specyficzną formą zaciągania pożyczek pieniężnych, a papiery...

Bank i system bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

poręczeń; - wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych. Istota funkcji...