Sekurytyzacja i jej znaczenia - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekurytyzacja i jej znaczenia - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

SEKURYTYZACJA Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe.
Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gdy w ramach stosunków wierzycielsko-dłużniczych podmioty decydują się na zamianę aktywów np. w postaci należności, na papiery wierzycielskie (akcje) lub dłużne (papiery komercyjne, obligacje), ale takie, które są łatwiej zbywalne niż np. klasyczne należności. Sekurytyzacja w znaczeniu pierwotnym to strategia polegająca na pozyskiwaniu środków finansowych poprzez emisję papierów wartościowych na rynkach kapitałowych i pieniężnych.
Sekurytyzacja wtórna (pozabilansow a) polega na scalaniu i przekształcaniu wierzytelności pieniężnych podmiotów w zbywalne papiery wartościowe, które są emitowane najczęściej w formie obligacji lub tzw. commercial papers . Wiąże się to z emisją zabezpieczonych papierów wartościowych, czyli ABS. Prawo bankowe z 2004 roku w art. 92 ust. 1 określa sekurytyzację jako:
„operację, w ramach której bank przenosi jednolite rodzajowo wierzytelności na spółkę akcyjną (podmiot emisji) w celu emisji przez ten podmiot papierów wartościowych, których zabezpieczenie stanowią te wierzytelności”. Sekurytyzacja aktywów to proces polegający na odpowiednim wyselekcjonowaniu puli aktywów (stworzeniu portfela aktywów), które następnie zostaną przekształcone w papiery wartościowe zabezpieczone strumieniami gotówki generowanymi przez te aktywa.
Właściwości aktywów m.in.:
termin zapadalności, ryzyko kredytowe z nimi związane,
jakość aktywów.
Determinują one rodzaj i charakterystyki papierów wartościowych emitowanych na ich podstawie oraz liczbę i formę dodatkowych zabezpieczen ustalanych na potrzeby danego procesu sekurytyzacji. Przyjmuje się, że do sekurytyzacji nadają się w zasadzie każde aktywa, z którymi związany jest przewidywalny i stabilny dopływ gotówki.
Idealne aktywa powinny być:
pieniężne,
bezsporne,
oznaczone (czyli pewne, jeżeli chodzi o ich spłatę)
gwarantować w pełni przewidywalne wpływy w przyszłości. Sekurytyzowane aktywa powinny mieć następujące cechy:
Odpowiednia dywersyfikacja.
Homogeniczność.
Odpowiednia wielkość sekurytyzowanego portfela aktywów.
Stabilność i przewidywalnosc wpływów z poszczególnych aktywów.
Istnienie historycznych danych statystycznych.
Małe prawdopodobieństwo niespłacenia należności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz