DEFICYT BUDŻETOWY J.S.T. ORAZ ZASADY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DEFICYT BUDŻETOWY J.S.T. ORAZ ZASADY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ - strona 1 DEFICYT BUDŻETOWY J.S.T. ORAZ ZASADY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ - strona 2

Fragment notatki:

DEFICYT BUDŻETOWY J.S.T Deficyt budżetu JST. To nadwyżka wydatków względem dochodów budżetu JST. Maksymalny poziom deficytu JST określa ustawa. Deficyt budżetu JST może być pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez JST;
2) kredytów; pożyczek; prywatyzacji majątku JST
3) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych;
Poziom maksymalnego deficytu JST został powiązny z poziomem długu publicznego,co warunkuje następujące ograniczenia:
- PRZY DP = 50-55 %PKB - wówczas samorządy planują żeby stosunek deficytu/dochodów 10mln EURO). Zabezpieczenie może polegać także na udzieleniu poręczenia przez inne JST ale do wysokości 15% planowanych przez te JST dochodów.
OBLIGACJE NIEZABEZPIECZENIOWE - czyli forma zobowiązania JST niezawierająca zabezpieczenia.
OBLIGACJE DOCHODOWE - moą być spłacone ze wszystkich dochodów JST
OBLIGACJE PRZYCHODOWE - mogą być spłacone tylko z przychodów z konkretnego obiektu ZASADY EMISJI: PUBLICZNA SUBSKRYPCJA (SKIEROWANA DO OGÓŁU PODMIOTÓW)
PRYWATNA SUBSKRYPCJA (SKIEROWANA DO MAX 300 ADRESATÓW)
Emisja jest niedoszła jeśli po upływie terminu wyznaczonego do zapisywania się na subskrypcję, nie zostało sybskrybowanych 80% ogółu emisji. Na dokonanie emisji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz